nedeľa 1. decembra 2013

Priateľský list slovenským katolíckym biskupom


Vážení páni biskupi! Volím formu priateľského listu, lebo nie som biskupom, aby som písal pastierske listy a čo je ešte dôležitejšie – nepovažujem ľudí ani za ovce, ani za stádo, ktoré potrebuje pastiera. Považujem ich za rovnocenné bytosti, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt. Zvyčajne necítim potrebu vyjadrovať sa k vašim vnútorným záležitostiam, lebo nie som katolík. Dôvod, prečo dnes robím výnimku, spočíva v skutočnosti, že dnešným pastierskym listom ste úplne zbytočne urazili významnú časť slovenskej spoločnosti, najmä ženy a homosexuálov. Napriek tomu a práve preto, že nepatrím ani k jednej z týchto skupín, cítim povinnosť ohradiť sa voči nespravodlivým až absurdným obvineniam na adresu ľudí, ktorí vám nič neurobili. Vlastne robím to, čo by mal robiť podľa učenia Ježiša Nazaretského každý kresťan.

     Už dlhodobo ma fascinuje vaša monotematická posadnutosť sexom, ktorá je odtrhnutá nielen od reality, ale aj od apelov hlavy katolíckej cirkvi, pápeža Františka. Je to prinajmenšom čudné, ak slová tohto veľkého a múdreho muža beriem oveľa vážnejšie ako vy, jeho podriadení. Dovoľte mi preto, aby som ich pripomenul nielen vám, ale aj katolíckym veriacim a širokej slovenskej verejnosti, pretože ste sa ani neunúvali informovať o obsahu pápežovho prelomového dokumentu, exhortácii Evangelii gaudium (Radosť evanjelia). Rímsky biskup v nej na vašu adresu hovorí: „Často sa správame ako kontrolóri milosti a nie ako jej prívrženci. Cirkev ale nie je colnica, je otcovským domom, kde je miesto pre každého i s jeho úmorným životom.“ Práve v súvislosti s vaším najnovším pastierskym listom dávam do vašej pozornosti najmä tieto myšlienky vášho najvyššieho predstaviteľa, pápeža Františka:

 

- Cirkev by mala vo svojom neustálom rozlišovaní rozoznať aj to, že jej vlastné zvyky, ktoré nesúvisia priamo s jadrom evanjelia, ale sú veľmi zakorenené v dejinách, už nie sú interpretované rovnako a ich posolstvo spravidla nie je vnímané zodpovedajúcim spôsobom. Nemajme strach ich zrevidovať. (43)

- My kresťania trváme na uznávaní druhého, na hojení rán, na budovaní mostov, nadväzovaní vzťahov a vzájomnej pomoci „nesenia bremena jeden druhému“ (porovnaj Gal 6,2). Dnes vznikajú mnohé formy združení na obranu práv a pre dosiahnutie týchto šľachetných cieľov. Smäd po zdieľaní sa tak prejavuje u mnohých občanov, ktorí chcú byť tvorcami sociálneho a kultúrneho pokroku. (67)

- Niektorí z nás sa považujú za nadradených voči druhým, pretože sa držia určitých noriem alebo preto, že sú neochvejne verní určitému katolíckemu štýlu minulosti. Domnelá vieroučná či disciplinárna istota zadáva podnet k narcisistickému a autoritárskemu elitárstvu, kde sa namiesto evanjelizovania analyzujú a klasifikujú tí druhí a namiesto uľahčovania prístupu k milosti sa plytvá energiami na kontrolovanie. V oboch prípadoch nie je ozajstný záujem ani o Ježiša Krista, ani o blížnych. (94)

- V tomto kontexte sa živí márnivosť tých, ktorí sa uspokojujú s tým, že majú určitú moc, a radšej sú generálmi porazených vojsk ako prostí vojaci oddielu, ktorý pokračuje v boji... Pestujeme svoju neobmedzenú predstavivosť a strácame kontakt s ťažkou realitou nášho veriaceho ľudu. (96)

- Kto upadol do tohto zosvetštenia, pozerá sa zhora, diskvalifikuje tých, ktorí mu kladú otázky, neustále poukazuje na chyby druhých a je posadnutý zdaním. Je to desivá skazenosť pod zdaním dobra. (97)

- Dožadovanie sa legitímnych práv žien, počínajúc pevným presvedčením, že muži a ženy majú tú istú dôstojnosť, kladú cirkvi hlboké otázky, ktoré ju provokujú a nemožno ich proste obísť. (104)

 

     To sú len niektoré otázky, ale mali by vám ich klásť predovšetkým veriaci, mali by sa pýtať, čo si to vôbec dovoľujete, ignorovať slová napomínajúcej kázne „námestníka Krista na zemi“. Pápež František udal nový smer v katolíckej cirkvi i v dialógu s príslušníkmi iných vierovyznaní a svetonázorov. Vy ste sa po tejto ceste nevybrali. Odopierate vari svojmu pápežovi poslušnosť?

     To je však vaša vnútorná záležitosť. Čo však nie je vašou vecou, je ten oheň a síra, ktorú púšťate na ľudí iných ako vy. Znepokojuje ma tá ľahkosť, s akou odsudzujete človeka, na strane ktorého by ste mali stáť. Ako opúšťate svoje najvznešenejšie, ale aj najťažšie prikázanie milovať nielen svojich blížnych, ale aj svojich nepriateľov. Ako veľmi krivdíte ľuďom, ktorých ste sa neusilovali ani len pochopiť. Stojím na strane týchto ľudí, lebo majú právo na lásku, právo na vlastnú dôstojnosť a právo na rovnosť, ktorú im podľa kresťanskej viery zaručuje aj váš Boh. Stojím na strane utláčaných, diskriminovaných a biednych, ktorých ste vy z pozície svojej pýchy toľkokrát opustili. O akej „kultúre smrti“ hovoríte? Kto vám dal na toľkú aroganciu právo? Neopierate sa vo svojich útokoch ani o Evanjelium, ani o iné biblické texty, ani o pokyny pápeža, iba o vlastné nepodložené predsudky a temné vášne. Vravíte, že máte pravdu, lebo Boh je pravdou (áno, to vravel aj Gándhí), lenže kresťanskou pravdou je láska. Bez nej spochybňujete úplne všetko.

    
     Ľudia, ktorí bojujú o svoju dôstojnosť, neprinášajú kultúru smrti, ale sú pre vás výzvou na pestovanie kresťanskej kultúry rovnosti a bratstva. Vy im však odpovedáte zavádzaním kultúry nenávisti a nezodpovedným štvaním ľudí v kostoloch. Je to hanebnosť, v ktorej zaniká váš duchovný rozmer. Ako je možné, že ste sa nedokázali postaviť pastierskym listom proti pedofílii vo vašich radoch? Ako je možné, že v čase, keď vás pápež vyzýva, aby ste sa viac venovali chudobným, ste opäť uviazli len v bahne kultúrnych vojen? Ako je možné, že ste sa nikdy nedokázali jednoznačne a dôrazne dištancovať od rastu agresívneho extrémizmu a vyhlásiť, že „ideológia založená na rasovej, národnostnej, triednej či náboženskej nenávisti je neprijateľná a nezlučiteľná s kresťanskou náukou“ – tak ako to urobila vaša bratská evanjelická cirkev v súvislosti s tohtoročnými župnými voľbami? Je pre vás vari fašizmus prijateľnejší ako ľudské práva? Je pre vás stupňujúca sa nenávisť v slovenskej spoločnosti menším nebezpečenstvom ako rodová rovnosť?

     Vyzývam vás, aby ste opustili tento militantný slovník a vrátili sa k úlohám, ku ktorým vás zaviazal pápež František. Aby ste stáli vždy na strane človeka, jeho potrieb, starostí, nádejí – nie na strane nenávisti, ktorá rozdeľuje ľudí. Lebo najdôležitejšie zo všetkého je zostať človekom. To je ten základ, z ktorého vyrastajú všetky ľudské bytosti s rovnakým cieľom: všetci hľadáme šťastie a nechceme trpieť. Rozumiem tomu, čo chce pápež, rozumiem tomu, čo chce dalajláma, rozumiem tomu, čo chcú všetci ľudia dobrej vôle, ale nerozumiem ani vašim cieľom, ani vašim pohnútkam, ani vašim činom. Preto vás vyzývam, aby ste sa za prudké a nespravodlivé slová, ktorými ste urazili veľa slušných ľudí, verejne ospravedlnili. Snáď vo vás ešte ostalo toľko pokory, aby ste si uvedomili, že Vaším poslaním je šíriť lásku, nie ubližovať iným.

122 komentárov:

 1. PRAVIDLÁ DISKUSIE NA TEJTO STRÁNKE
  Cieľom tejto diskusie je podpora kultivovanej debaty alebo vecnej polemiky, ktorá je vzájomne obohacujúca. Budem rád, keď v nej nezabudnete, že zmyslom dialógu nie je nejaká „výhra“ a poníženie oponenta, ale prienik vnímania, a teda vedomé vytváranie spoločného sveta. Vysoko sa cení úprimná snaha priateľsky sa s druhými podeliť o cenné informácie, hľadať súvislosti, usilovať sa o lepšie poznanie seba samého i reality, v ktorej žijeme. Preto sú na tejto stránke neprípustné:
  1. osobné útoky, urážky a reakcie ad hominem
  2. vulgarizmy
  3. šírenie rasovej, etnickej, sociálnej a inej skupinovej nenávisti
  4. anonymné príspevky (je korektné, aby sme vedeli, s kým máme dočinenia, tak, ako to tu robí autor a slušní diskutujúci)
  5. spamy a reakcie nesúvisiace s témou
  Ďakujem všetkým, ktorí dávajú dialógu zmysel.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Najlepším dôkazom pre Slovenských veriacich, že cirkev je pre nich a nie oni pre cirkev, by bola rehabilitácia Bezáka.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Tento komentár bol odstránený autorom.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. ...prečítal som si článok....a následne rýchlo aj "pastiersky list"...článok je veľmi dobre napísaný...a môj apel na "biskupov slovenska" ...páni myslím si že už Vám ani samobičovanie a ani bičovanie nepomôže...

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Keď už chce katolícka cirkev hovoriť o kulte smrti o čom, alebo na čom je založené a vzniklo kresťanstvo predsa na kulte smrti, na ukrižovaný Krista. Slovenská katolícka cirkev bola vždy "iná", väčšinou mimo reality, mimo doby. Miesto nechajte maličkých ku mne prísť ide na nich pohrozením.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. len tak pomimo...cirkev nestojí na základoch smrti (ukrižovanie) ale na najväčšom zázraku a to vzkriesení...netreba miešať jablká s hruškami...kultom smrti myslí cirkev skôr potraty, zánik tradičnej rodiny a tak...ale článok je veľmi trefný a dávam palec hore :)

   Odstrániť
  2. Tento komentár bol odstránený autorom.

   Odstrániť
  3. Smrti niet bez narodenia..
   Ak už chceš chytať za slovíčka...
   narodí sa a zomrie hocikto, ale vzkriesených je už podstatne menej :)
   ale celá táto vetva debaty je asi trošku mimo tému

   Odstrániť
  4. Tento komentár bol odstránený autorom.

   Odstrániť
 6. Bohuzial, vrcholovi predstavitelia nasej katolickej cirkvi stale ziju niekde v 17-tom storoci, kde kazdy ich problem vyriesila plamenna hranica.
  Bohuzial medzi seba nie su ochotni pustit nikoho, kto sa nesprava podla "ich vlastnej vierouky". Inak povedane: Ja mam pistalku, tak piskam ja!

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Bohuzial by moderna spolocnost prijala Cirkev vtedy, keby schvalovala "moderny" sposob zivota. A bohuzial, ak sa dnes niekto opovazi poukazat na to, ze tento sposob nie je prospesny pre ludstvo a dokonca ide aj proti elementarnemu zdravemu rozumu, tak je zly a netolerantny. A bohuzial, v spolocnosti, kde sa nepovazuje za problem zabijat nenarodene deti, sa treba zaoberat ospravelnenim za vaznu urazku sposobenu pojmom "sodomsky paskvil"?...

   Odstrániť
  2. "Mimo Prudu" - musím Vás požiadať, aby ste dodržiavali pravidlá diskusie na tejto stránke (uvedené vyššie) a uvádzali k svojim príspevkom Vaše meno, inak ich budem musieť odstrániť. Ďakujem.

   Odstrániť
  3. Prepacte, pan Chmelar, ze som porusila pravidla slusneho diskutujuceho. Ale hadam anonymita bola to jedine, co mi mozete vycitat... alebo? S pozdravom Petra Mullerova.

   Odstrániť
  4. Ked bolo moderne mucenie a verejne popravy, cirkev schvalovala vtedy moderny sposob zivota. Lebo vtedy mala neobmedzenu moc, papez sa povysoval nad kralov. Vtedy bol dobovy sposob zivota OK.Dnes jej moderny sposob zivota prekaza, lebo klesa pocet hlupych oviec, ktore by z ludi chceli mat, aby ich mohli ovladat. To, ze by z ludi mali radsej tupe ovce dokazuje tento pastiersky list, ututlavanie dovodov odvolania Bezaka a mnoho inych udalosti a cinov hierarchov. Proti elementarnemu zdravemu rozumu je spravanie sa slovenskej cirkvi, ktora vzdy bola aspon 200 rokov za Vatikanom. Este aj inak chvalyhodna snaha zastavit ci obmedzit potraty je u nich motivovana snahou mat vsetko pod kontrolou, nie snahou o dobro - a potom tomu zodpovedaju aj ich prostriedky.

   Odstrániť
  5. Mimo Prudu: :-) Samozrejme, že jediná, netreba to brať osobne. Eiffel - detto. Je veľa diskusných fór, kde si je možné pod rúškom anonymity uľaviť, ja by som bol rád, aby sme na tomto fóre normálnym slušným spôsobom diskutovali a k tomu patrí aj možnosť vedieť, s kým máme tú česť.

   Odstrániť
  6. Mimo prúdu.
   Nerozprávaj nám tu o zabíjaní nenarodených detí. Je to veľmi ošemetná vec. Podľa kliky našich biskupov je zabitie dieťaťa považovaná aj antikoncepcia. Ale pozrime sa do dejín a nie až tak ďalekých. Komu žehnal klérus. Napr. slovenský za klérofašistického Slovenska pri deportácii židov do koncentr. táborov? Neboli tam aj deti. Ani si neviem pospomínať koľko krvavých vojen sa viedlo pod zástavou kresťanstva. Nabudol si si spomenúť na to alebo o tom nemáš ani potuchy? Tak nám tu radšej nemoralizuj.

   Odstrániť
  7. Paco, nehladaj za vecami, co tam nie je :D :P
   Ale ked si uz o tom zacal...na kazdeho padnu jeho skutky, takze nic sa neboj, ze nepravosti spachane Cirkvou budu zahladene.
   No a kludne si pospominaj aj na vsetky vojny pod zastavou krestanstva a hned si dovolim tvrdit, ze v celom ich sumare nepadlo tolko zivotov, co v modernej spolocnosti pod legalnymi potratmi. Ci chces statistiky? Daj do google a mozno budes chciet svoje vycitky prehodnotit.

   Odstrániť
 7. Je evidentné že cirkev zaspala dobu a nechce sa s tým zmieriť. Bohužiaľ ľudstvo sa nedá udržať na takej úrovni na akej ju oni chcú mať. Poznanie sa nedá zastaviť a ani negovať.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Pán Chmelár,
  Vaša odpoveď je všetkým možným, len nie priateľským listom. Podobne ako biskupi, i Vy sa do nich navážate a Váš text je tak zmeskou argumentov, urážok a, bohužiaľ, aj určitej demagógie. A to by som ešte rád podotkol, že daný past. list je pre mňa text tragický a už vôbec nie som priaznivcom slovenských biskupov.
  Prajem všetko dobré.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Pán Chmelár, je ľahké povedať A a nepovedať B. Medzi všetkými tými citátmi mi chýbala aj táto stať: " František odpovedal, prečo v Riu nehovoril o potratoch a homosexuálnych manželstvách. František: "Cirkev už tieto veci pomenovala a jej pozícia je jasná. Moja cesta do Brazílie potrebovala byť pozitívna."

  František nenadbieha homosexuálnej agende. Už ako arcibiskup Bergoglio napr. veľmi tvrdo vystúpil proti plánu argentínskej prezidentky Kirchnerovej zaviesť homosexuálne sobáše, označil to ako "diablov ťah, ktorý sa snaži zmiasť a oklamať Božie deti".

  Teda aký môže byť záver? František otvorenejšie vyjadril katolícku náuku ku gayom - náklonnosť sama o sebe nie je problém (ak človek úprimne hľadá Boha a má dobrú vôľu). Gay si zaslúži citlivý prístup a začlenenie do spoločnosti. Problém je homoloby.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Cirkev a aj Ty ako "VERNÝ KRESŤAN" sa veľmi radi staráte a chcete usmerňovať veci, do ktorých vás nič nie je. Mňa nezaujíma cirkev a nemudrujem o tom čo robí, kým si to robí v rámci svojich ovečiek. Ale asi jej ich ubúda a zdá sa jej málo tých ktorí si nechajú tĺcť kaleráby do hlavy, namiesto toho, aby si svojou príťažlivosťou hľadala a získavala nové ovečky, obťažuje všetkých občanov bez rozdielu. Nech si robí to, na čo je určená. A možno potom nebude mať problémy s počtom prívržencov.

   Odstrániť
 10. V dnešnej dobe ak niekto prejaví názor, ktorý zdieľa väčšina verejnosti, viď výsledok referenda v Chorvátsku, tak je terčom nevyberaných útokov. Pastiersky list bol určený veriacim a nie liberálno socialistickým kruhom.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Je jedno, komu bol pastiersky list urceny. Bol zverejneny vo verejnom (medialnom) priestore. a teda je pravom kohokolvek, nielen veriacich, komentovat ho. Z Vasej poznamky, ze bol urceny veriacim, trci ako rura zo steny strach zo slobodnej kritiky a snaha zatvarat usta tym co nesuhlasia.
   Navyse tento list siri nenavist a netoleranciu voci ludom, ktori nemozu za svoju orientaciu. Spolu s mocou a spolocenskym vplyvom, ktorymi cirkev disponuje, je to nebezpecna kombinacia a je priam moralnou povinnostou reagovat nan odmietavo. Teda s vynimkou tych, ktorym neprekaza fakticky stredovek v hlavach nasich monsignorov a eminencii (kolka pokora vyzaruje z tychto titulov...)

   Odstrániť
 11. Vazeny pan Chmelar, hovorite, ze nie ste katolik. Tak prv, ako obvinujete, si okrem Evangelii gaudium precitajte aj state z Katechizmu katolickej cirkvi o rodine http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=2951 a homosexualite http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=3150, vydane a podpisane Benediktom, ako aj dalsie encykliky. Nic nestratilo platnost, len sa vzajomne doplnuje. Potom by ste nenapisali takuto demagogiu v mene "tolerancie" - teraz na obranu gender ideologie, o desat rokov budete mozno obhajovat manzelske zvazky desiatich ludi a deti s piatimi psami a fenkami...

  OdpovedaťOdstrániť
 12. A hlavně Boží trest, bububu!!! :D

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Pán Suska, ak porozumiete definícii demagógie, potom sa v nej so svojou poslednou vetou určite nájdete. Ja veľmi dobre poznám pápežské encykliky, aj ostatné dokumenty. A veľmi dobre rozumiem aj tomu, čo katolícka cirkev hlása. Len vo svojom zápale pre dogmy pozabúdate na to podstatné, k čomu Vás vyzýva pápež a k čomu Vás vyzýval aj Ježiš - že tým najpodstatnejším v kresťanskej viere by mala byť láska. Nie som taký naivný, aby som si myslel, že pápež sa stavia k homosexualite priaznivo. takto primitívne otázka nestojí. Ale pápež František celkom určite nabáda k tomu, aby katolícka cirkev zmenila svoje - aby som to tak povedal - PR. Spomeňte si na jeho slová z 29. júla tohto roka: "Ak je niekto gay a hľadá Boha a koná dobro, kto som ja, aby som ho súdil?“ povedala hlava katolíckej cirkvi a pokračovala: "Problém nie je v ich orientácii. Musíme byť bratia." Teraz to porovnajte so stanoviskom KBS a s Vaším osobným nastavením. Vyháňate "kultúru smrti" kultúrou nenávisti a odvolávate sa pri tom absurdne na Vašu vieru. Čo je Vašou vierou, ak v nej chýba láska? Uvedomujete si, že aj Ježiš Nazaretský bol z neúplnej rodiny?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pán Chmelár, trošku vás opravím v poslednom komentári.
   Ježiž nebol z neúplnej rodiny. pred ľuďmi mal (nevlastného) otca - Jozefa. - to asi ludia nevedeli že nie je jeho fyzickým otcom. ale to som nechcel povedať..
   Ježiš bol Boh, Boží syn. a jeho otec - Boh Otec, ak vezmeš cirkevné dogmy, Boh je všade prítomný, tak bol stále s nimi. čiže rodina bola plnohodnotná "normálna" rodina. to že niečo nevidíme, neznamená že nie je. ani elektrinu nevidíme.
   K článku ako celku sa veľmi vyjadrovať nemienim, ale musím uznať, ak sa hlásite k nekatolíkom, máte celkom dobrý prehľad v cirkevných dokumentoch.. ale celkom dobrý prehľad majú aj Jehovisti v Biblii..
   Na záver by som chcel dať do pozornosti jeden krátky citát z Biblie: Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 10. verš. ( http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt+19%2C10 )

   Odstrániť
  2. Pan Chmelar, tu vetu ste vytrhli z kontextu, tak ako to urobila vacsina mainsreamovych medii. Citat znie: "Myslím, že keď stretáme homosexuálnu osobu, musíme rozlišovať medzi faktom byť gay a faktom loby, pretože loby nie sú dobré. Sú zlé. Ak je osoba gayom a hľadá Boha a má dobrú vôľu, kto som ja, aby som ju súdil? Katechizmus Katolíckej cirkvi tento bod krásne vysvetľuje, ale hovorí, počkajte moment, ako to hovorí… hovorí – tieto osoby nesmú byť nikdy marginalizované a „musia byť začlenené do spoločnosti“. A zakladny omyl je, ze katolicka cirkev odsudzuje homosexualov, pretoze jasne hovori: citat z Katechizmu: "ČISTOTA A HOMOSEXUALITA

   2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu.(2333) Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.

   2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.

   2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode,(2347) niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti."
   Tymto som Vam, myslim si, plnohodnotne odpovedal, pretoze nic z tohto nestratilo platnost papezovou encyklikou. Cirkev nebojuje proti homosexualom, naopak, pomaha tym, ktori maju zaujem. Cirkev bojuje proti loby, proti gender ideologii, ktora obnasa nielen problematiku homosexualov - ved to poznate urcite.

   Odstrániť
  3. Dobry den pan Chmelar,
   pisete ze velmi dobre poznate papezske encykliky (co nepochybujem), v tejto suvislosti Vam chcem len nieco doplnit. V blogu sa pytate o akej "kulture smrti" hovoria slovenski biskupi, kto im dal na to pravo a tvrdite ze sa neopieraju o pokyny papeza. Pravda je, ze oznacenie kultura smrti zaviedol papez Jan Pavol II, a odvolava sa na neho uz v encyklike Evangelium vitae, cize nie je to vymysel slovenskych biskupov.

   Odstrániť
 14. Pán Chmelár ďakujem za článok, verte tomu, že aj mnohým katolíkom sa z listu prevracia žalúdok.
  Našej slovenskej cirkvi chýba elementárna citlivosť a schopnosť viesť dialóg. Zostala v kŕči hľadania spoločného nepriateľa a niekedy to vyzerá, akoby redukovala svoje poslanie na boj proti nemu. Tento list je kombináciou agresivity, neznalosti, strachu, poloprávd zabalených v smiešnych pseudologických argumentoch. Bolo by to celé smiešne, keby sa nejednalo o pastiersky list a keby tento neodrážal mentálny svet podstatnej časti slovenských katolíkov, ktorá v posledných mesiacoch načisto podľahla hystérii "gender ideológie", všadeprítomnej "homoloby" a "juvenilnej justície".
  Aj ja ako katolík považujem tieto témy za dôležité a snažím sa pochopiť, k akému postoju nás ohľadom nich Evanjelium pozýva. Škandalózne necitlivá, agresívna a primitívna formu, ktorú celej problematike dáva moja cirkev, ma ale šokuje a zarmucuje.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem Vám za tento postoj, je dôležité, aby sa práve katolíci postavili proti tomuto necitlivému slovníku a očistili tým podstatu ich viery. Preto mám rád ľudí ako je pápež František a nesúhlasím s tými ateistami, ktorí pochybujú o jeho dobrých úmysloch a vidia v nich pózu. Nie, práve takýchto ľudí schopných viesť dialóg potrebujeme čo najviac bez ohľadu na ich vierovyznanie. Vždy sa budem hlboko skláňať pred takýmito ľuďmi, ktorí prežívajú duchovné otázky v plnosti ich zmyslu.
   Bez ohľadu na to, musím aj Vás požiadať, aby ste sem nepísali anonymne, ale pod svojím menom (viď pravidlá diskusie na začiatku tohto vlákna), iba tak udržíme jej vecnosť a kultúrnosť.

   Odstrániť
  2. Pozor vsak na to, kde chceme dat znamienko "rovna sa". Niektori sa teraz silou mocou snazia nahovorit a vidiet za otvorenou kritikou istych prudov v spolocnosti, ze odmietanie presadzovania "prav" napr. homosexualov alebo gender ideologie sa rovna vyzve na nenavist, agresivitu voci niekomu, necitlivosti az utlacaniu...

   Odstrániť
 15. Nemyslím si pán Chmelár ,že máte morálne právo napádať ( zámerne nepíšem kritizovať) obsah pastierskeho listu katolíckych biskupov.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Znovu jeden pokus zatvarat usta kritikom ... ludia, uvedomte si uz, ze uz nejaky ten piatok nezijeme v totalitnej spolocnosti.
   Takze k veci: ale ma pravo. Moralne aj vecne. Napadat aj kritizovat obsah akehokolvek textu. Hovori sa tomu sloboda vyjadrovania, viete? Jeden z vydobytkov novembra '89. Tak ako aj Vy mate pravo napadat a kritizovat obsah textov pana Chmelara, co aj robite, bohuzial len chybnym tvrdenim a bez argumentacie. Alebo ste tym slovickom "moralne" chceli naznacit, ze by hadam mal p. Chmelar tolko masla na hlave, ze by bol moralne hlboko pod urovnou slov. biskupov? Po udalostiach okolo p. Bezaka, nepisanom konkordate slovenskej cirkvi s Ficom, financnych skandaloch emeritneho arcibiskupa Sokola, obhajobe Tisovho totalitneho rezimu a vztahu tohoze pana k StB a dalsich hanebnostiach snad ani nie je clovek, ktory by nemal moralne pravo kritizovat cirkev.

   Odstrániť
  2. Eiffel, ved sam sebe (p)odporujete :D Prva veta, postreh no.1! Ked teda sme si v demokracii vsetci rovni, aj ked zaroven vsetci z roznych pricin nedokonali, tak mame vsetci rovnake prava, na svoj nazor, na kritiku aj na obhajobu :P
   Ved prave, ze si Cirkev dovolila nieco kritizovat, a uz sa to na nu vali :D

   Odstrániť
 16. Tu je list

  http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Nevidím nič v liste, ktorí by niekoho urážal. Iba menuje veci pravými slovami také, aké sú. Keďže odmietam byť rodičom 1 alebo 2, odmietam eutanáziu, potraty, tak píšem, že mne sa ten list biskupov páči. No a komu sa nepáči, tak tiež vyjadrí svoj názor. Veď demokracia je o tom, aby sme mohli diskutovať bez násilia. :)

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Pán Kmotorka, s tým by sa dalo súhlasiť, keby tie názory neboli vyslovované konfrontačným až militantným štýlom. Rešpektovať iných a nikoho neponižovať - iba tak je možný dialóg a pápež František, ktorý si bezpochyby myslí o potratoch a eutanázii to isté ako Vy, to vie. Ak biskupi hovoria o oprávnených požiadavkách žien, ktoré na celom svete bojujú za rodovú rovnosť, ako o "sodomskom paškvile" a Vy na to odpoviete, že v tom nevidíte nič, čo by niekoho urážalo, ja v tom nevidím ani nič kresťanské, ani nič ľudské. Neviem, ako sa dá naplniť prikázanie "miluj blížneho svojho" (o požiadavke "milovať budeš svojich nepriateľov" ani nehovoriac) bez empatie voči iným.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pan Chmelar, Vam sa zda opravnene v spolocnosti, ktora nema problem (nechat) zabijat nenarodene deti, ziadat ospravedlnenie za "strasnu" urazku kohosi citov pojmom "sodomsky paskvil"??
   (napr. tym detom sa niekto adekvatne ospravedlnuje za odobratie zivota? a co empatia voci nim?)
   (ps. inak, asi ste zle pochopili, co sa pojmom "sodomsky paskvil" myslelo, urcite nie poziadavky zien)

   Odstrániť
  2. Ad. Mimo Prudu: Co maju homosexuali a ti, co pozaduju rodovu rovnost, spolocne s interrupciami? Nezda sa Vam, ze pletiete hrusky s jablkami?
   Po druhe, myslim, ze celkom dobre vsetci chapeme vyznam pojmov ako "sodomsky paskvil". Hlavne konotaciam tohto slova, z ktorych necusi nic dobreho, rovnako ako napr. z Orwellovho "Ministerstva lasky". Navonok su to pozitivne slova, ktore ale skryvaju hrozivy skutocny vyznam. Takisto aj zmyslom cirkevneho newspeaku ako "sodomsky paskvil" ci "kultura smrti" je ostrakizovat, znevazit a ano, aj hrozit ludom, ktorych ma nasa fundamentalisticka ultrakonzervativna cirkevna hierarchia z ideologickych dovodov v zuboch. Kopa diskutujucich tu hlada pseudoargumenty, ktore maju obhajovat biskupov a zlahcovat ich nenavistny slovnik, ale nikto este nezodpovedal zakladnu otazku p. Chmelara: co s tym ma spolocne laska k bliznemu? Resp. kam ta laska, ktorej maju biskupi plne usta ked ide o nenarodene deti, mizne, ked ide o bliznych, ktory si svoj udel nevybrali a mnohi kvoli nemu trpia? Kde je sucit (cokolvek, co ste urobili tym najmensim, mne ste urobili) ?

   Odstrániť
  3. Pán Chmelár, ale vy zavádzate! Tvrdíte, že "Ak biskupi hovoria o oprávnených požiadavkách žien, ktoré na celom svete bojujú za rodovú rovnosť, ako o "sodomskom paškvile"..." biskupi považujú za sodomský paškvil homosexuálne manželstvá, nie oprávnené požiadavky žien. A propo, aj europska únia potvrdila, že na homosexuálne manželstvo neexistuje ľudské právo, takže tento nárok rozhodne nie je oprávnený.

   Odstrániť
  4. Pan Chmelar, prepacte, toto je dost mimo tato Vasa odpoved. Vytrhli ste nejake utrzky krestanstva, odvolavate sa na Frantiska ako na Spasitela a zamontujete boj za prava zien (o com biskupy vobec, ale vobec nehovorili). Taka zmes liberalno lavicova zmes. Len sa cudujem, preco mate potrebu hovorit dost casto o katolikoch - aj v inych prispevkoch - ked nie ste katolikom. Vychadza mi z toho jedine provokacia.

   Odstrániť
  5. palo, a o com teda ten pastiersky list hovoril? lebo ja som to nepochopil. len to tajomne spojenie "kultura smrti". nic konkretne, len nejake vseobecne halekani o konci sveta. a ako som ti pisal - pod "kulturu smrti" zahrnuli aj TV a scifi filmy. nech sa teda biskupi zacnu vyjadrovat presne a vecne a nepouzivat vagne pojmy a spojenia, ktore mnohi pochopili ako urazku.naozaj uprimne, ja som nepochopil, o akych konkretnych problemoch hovori pastiersky list. trci z toho len to bububu a negativny odkaz.

   Odstrániť
  6. Ad. Eiffel. Nie je na mieste pliest hrusky s jablkami, ale nie je fer povedat A (udajne urazanie istych skupin Cirkvou napriek imaginarnym "pravam" tychto skupin) a neukazat B (napr. potraty ako fyzicka likvidacia nechcenych plodov, presadena v modernej spolocnosti uz davno aj napriek nesuhlasu Cirkvi). A zase mozeme na to poukazat prave Vasim vyrokom, citujem z Vasho prispevku: "Kde je sucit (cokolvek, co ste urobili tym najmensim, mne ste urobili)?"
   Takze pozor na to, co budeme pouzivat ako priklady utrpenia...
   (A okrem toho, nastastie pravda nefunguje tak, ze cim viac cudzich slov ste schopny pouzit, tym vacsiu pravdu mate :P)

   Odstrániť
 19. a teda aby som nebola anonymna... Petra Mullerova

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Tento komentár bol odstránený autorom.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Je pre vás vari fašizmus prijateľnejší ako ľudské práva? Čudujem sa Vám pán Chmelár, že kladiete takú otázku práve Vy, ktorý dejiny poznáte. Ríšsky konkordát z roku 1933 dal predsa jasnú odpoveď na čej strane stojí katolícka cirkev. Ríšsky konkordát pritom otvoril Hitlerovi a jeho nacistickej strane cestu k moci. Štátny sekretár Vatikánu kardinál Eugenio Pacelli, ktorý ho podpísal ani neskôr, už ako pápež Pius XII., veľmi neprotestoval, hoci Hitler si s jeho vatikánskou zmluvou doslova vytrel riť. Zmohol sa len na protesty „za kulisami“ a nacistickú ideológiu verejne neodsúdil. A to už nehovorím o hlave vojnového slovenského štátu farárovi Tisovi.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ano, a velmi podobny konkordat podpisal Vatikan aj a Mussolinim. Je smutno-smiesne, ze nasa tzv. Vatikanska zmluva obom tymto konkordatom akoby z oka vypadla. Slovensko sa podpisom tejto zmluvy vzdala istej casti svojej zvrchovanosti, co KDH a cirkevnym kruhom nijako neprekaza, avsak ked sa vzdavame inych casti nasej zvrchovanosti v prospech Bruselu, tak hlasno protestuju - zjavne preto, ze im chyba "zmienka o bohu" v preambule ustavy (de facto) EU. Takyto dvojaky meter pouzivaju nase cirkevne kruhy aj pri hodnoteni Tisovho ludackeho a komunistickeho rezimu (hoci obidva boli zlocinecke a totalitne, vadi im len bolsevicky), inokedy pocut v relacii Pod lampou p. Carnogurskeho ospravedlnovat pachatelov povojnoveho Topolcianskeho pogromu proti Zidom (v zmysle "to nic, ze pachali darebactva, boli to nasi, krestania, takze to urcite bolo inak") atd., ale to uz velmi odbocujem od temy, tak radsej skoncim.

   Odstrániť
  2. Pokiaľ ide o Vatikánsku zmluvu, asi ju netreba rešpektovať a ani brať čo len trochu vážne. Je predsa v rozpore s ústavou, ktorá hovorí, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Čudujem sa Ficovi a jeho kunčaftom, že sa báli zrušiť nejaké sviatky, ktoré nám diktujú z Vatikánu. Každá zmluva je vždy vecou dvoch strán a preto aj vypovedateľná.

   Odstrániť
 22. Pán Chmelár,
  ad 1, na Vašu otázku "O akej „kultúre smrti“ hovoríte?"
  "Kultúra smrti" je termín, ktorý spropagoval Ján PAvol v encyklike Evangelium Vitae - snáď vám to pomôže objasniť tento pojem.
  ad 2, vo vašom blogu robíte neprijateľnú skratku - tvrdíte, že každý, kto odsudzuje hriech, musí zákonite odsúdiť aj človeka. Lenže biskupi v tom liste nikoho neodsúdili, ani homosexuálov, ani feministky, odsúdili len to, čo považujú za útok na rodinu! Môžete sa vám nepáčiť ich štýl, ale klamete, ak tvrdíte, že púšťajú oheň a síru na ľudí iných ako sú oni. List neodsudzuje žiadny skupiny ľudí, odsudzuje (pre nich) neprijateľné ideologie a instituty (gay marriage).
  Za to vy s listom odsudzujete aj samotných biskupov! (sú posadnutý sexom (kde v liste ste to prečítali, neviem), hanenbní,....)
  Takže pán Chmelár, podla seba sudim Teba?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pani, v prvom rade, keď tu budete naslepo útočiť a urážať, môžete sa síce vyziapať, ale nebudem s Vami diskutovať, lebo na diskusiu nie ste pripravená. Ak viete prečítať len text a nie jeho zmysel, nie je to môj problém, v každom prípade posadnutosť biskupov sexom (pre menej chápavých: priveľké sústredenie sa na otázky sexuálneho života, antikoncepcie, potratov, homosexuálov atď.) sa nepáči už ani mnohým katolíckym kňazom, o dôraznej kritike pápeža Františka voči takémuto správaniu cirkevnej hierarchie ani nehovoriac. Pre to, čo tento list spôsobil, nie sú dôležité Vaše pocity, ale pocity mnohých dotknutých ľudí, ktorých tento prístup urazil a šokoval. Fakt, že sa ich zastávam ja a že ste voči ich pocitom hluchá, slepá a dokonca arogantná Vy, ktorá sa považujete za veriacu, svedčí len o tom, že oveľa viac ako kresťanskú lásku pestujete bezvýhradnú poslušnosť k cirkevnej vrchnosti. Ale to už nie je moja starosť. Želám Vám všetko dobré, veľa pokoja a viac ohľaduplnosti k druhým.

   Odstrániť
  2. Pán Chmelár, ak citovanie vasich klamstiev povazujete za urazku, chapem, ze si myslite, ze biskupi niekoho urazili, ked poukazovalil na klamstva niektorych skupin....

   Chcem vas vsak poprosti, viete nejako vyvratit vase klamstvo (konkretne ze tvrdite, ze opravnene poziadavky zien povazuju biskupi za sodomsky paskvil)?
   Viete to urobit aj bez toho, aby ste ma urazali? Pretoze stale mam pocit, ze vy ste tu jediny, kto niekoho uraza. Tymze som si dovolilia poukazat na vase klamstvo ste ma oznacili za "nepripravenu", arogantnu, a ze pestujem bezvyhradnu poslusnost....

   A ak tvrdite, ze biskupi nejaku skupinu ludi urazili, citujte ako presne urazka znela, inak je to len prazdna fraza. Dakujem.

   Odstrániť
  3. Naozaj si myslím,že táto pani nie je pripravená diskutovať.Žlč jej kypí,slová korenené sa lejú ako krv z nosa. Mnohí skúsenosti máme s arogantnými kresťanmi,počínajúc hovorcami KBS ,cez kážucich farárov až po samotných biskupov,kardinálov a arci.
   Pán Chmelár je síce výborný chlapík a vie vystihnúť podstatu vecí,ale nepochopil jednu vec,že s kresťanmi nemožno diskutovať,lebo sä menej chápaví,ako ovce v cirkevnom košiari,ale čo je hlavné,nemožno diskutovať o niečom,čo neexistuje.Možno,že Evanjélia popisujú približne a hmlisto,čo chcel človek menom Ježiš ľuďom povedať,ale viera,ako taká,sa nezakladá na pravde,ale na mýtoch,bájkach a domienkach.Neexistuje žiadna vyššia moc,žiadny boh,žiadne nadprirodzené sily.Nemožno viesť diskusiu o veciach,ktoré sú apriori na báze klamstva a hľadať niečo dobré,čo nás spája.Normálneho človeka nespája s vierou a veriacimi nič,lebo klamstvo a podvod nemôže spájať.Náboženstvo,je najväčší podvod na človeku v jeho dejinách a na tom nič nezmenia pekné rečičky,prežehnávanie sa,ani medové motúzy,ba ani pápežévé,hoci aj sympatické excesy.Náboženstvo dáva ľuďom slabého ducha falošné nádeje na večný život v raji,farári sľubujú ľuďom niečo,čo nikdy nemôžu splniť v duchu hesla-"Nikto vám nemôže dať to,čo vám ja môžem sľúbiť.Hlavne,že dáte peniažky,my už vieme,čo s nimi.
   Atheos,alias Milan Ricsin

   Odstrániť
 23. Žiaľ, ako veriacj sa musím postaviť na stranu ateistu a ospravedlniť sa všetkým ľuďom dobrej vôle za mojich kresťanských bratov.
  Ďakujem Edovi Chmelárovi, že sa postavil na stranu pravdy a lásky a vyjadrujem mu svoj obdiv za to s akou brilantnosťou dokázal odhaliť aroganciu, zaslepenosť a neschopnosť mocipánov, ktorí, hoci možno v dobrej vôli, napomáhajú úpadok kresťanstva.
  Pre kresťana je Chmelár potvrdením klasikcej pravdy, že "Boh vie písať rovno aj na krivé riadky."

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Pán Chmelár presne to čo napísali biskupi ste napísali aj vy, len z iného uhľa pohľadu. Preto je podľa mňa nemiestne aby ste ich kritizovali, ale skôr brali ako ich názor a oni budu brať aj ten váš. A tak snáď vznikne nejaká diskusia a prienik názorov.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Tento komentár bol odstránený autorom.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. pod toto by som sa kludne podpisal a poslal im to tiez.. vyborne napisane..

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Pán Chmelár, citujem Vás:
  Zvyčajne necítim potrebu vyjadrovať sa k vašim vnútorným záležitostiam, lebo nie som katolík.
  Prešiel som si Vaše blogy na blogspote a nenšaiel som žiadny, kde by ste nemali potrebu. Potrebu si kopnúť do kresťanov. Podobne je to aj na blogu Petra Weisenbachera, ktorý otvorene vyjadroval ľútosť nad tým, že jeho predkovia neposlali rodičov českého kandidáta na prezidenta do koncentráku. - Teda na portále JeToTak.
  Vaše blogy sú presiaknuté nenávisťou voči kresťanom, sú plné urážok a osočovania.

  Citujem ďalej:
  Ako je možné, že ste sa nedokázali postaviť pastierskym listom proti pedofílii vo vašich radoch?
  Môžete uviesť štatistický údaj o počte kňazov v RKC, ktorí za posledných 70 rokov spáchalizločin pedofílie? Celkovo tých zločinov bolo na SK od Druhej svetovej vojny spáchaných niekoľko desiatok tisíc. Na vrub katolíckeho kléru ich ide koľko. Poprosím bez zavádzania na iné témy presný, či Vami predpokladaný údaj dokázaných zločinov pedofílie.

  Citujem Vás ďalej:
  Ako je možné, že ste sa nikdy nedokázali jednoznačne a dôrazne dištancovať od rastu agresívneho extrémizmu a vyhlásiť, že „ideológia založená na rasovej, národnostnej, triednej či náboženskej nenávisti je neprijateľná a nezlučiteľná s kresťanskou náukou“
  Pán Chmelár, vraví sa, že je lepšie dvakrát hamovať, ako raz banovať. Ak teda tak pozorne nazeráte RKC do hrncov a tvárite sa, že je Vám jedno, čo sa v nich varí, veď nie ste katolík, ako uvádzate, pozrite sa na texty uverejnené na oficiálnych stránkach Katolíckej cirkvi na Slovensku. Je tam spústa článkov odsudzujúcich extrémizmus. V rôznych podobách.

  V tejto súvislosti Vám musím pripomenúť, že pretláčanie ideológie genderizmu je porušením Ústavy, ktorá jasne uvádza, že sa Slovensko neviaže na žiadnu ideológiu. Táto mantra,ktorú tak radi prízvukujete v každom Vašom verejnom vystúpení, sa akosi vytráca pri vnucovaní ľavicových dekadentných svetonázorov.

  Uvítal by som, aby ste sa vrátili na ten Pastiersky list a rozobrali vetu po vete. Lebo mám dôvodne podozrenie, že Vám robí problém čítanie s porozumením.
  Dožadujete sa tolerancie, a hneď prvý odsek začnete ovcami a stádami. To je tá Vaša tolerancia?

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Pani Mullerová.
  Váš cirkevný dogmatizmus je na neuverenie. Po prvé. Cirkev nemá čo hovoriť do svetských zákonov. Po druhé.Je veľmi nejasné a nie je vedecky podložené, kedy vzniká ľudský život. Viete vôbec o tom, že v počiatočných štádiách vývoja sa embryo podobá na všelijaké živočíchy len nie na človeka? Sotva.Niekde som v čítal vtipnú poznámku, že podľa cirkvi sa asi pri onanovaní zabíja ľudský život. A pokiaľ dobre viem, abort môže byť len do určitej doby plodu a dokonca aj pri rizikovom tehotenstve alebo poškodení plodu je určitá časová hranica, do kedy možno vykonať potrat. Tak čo nám to tu chcete nabulikať? Prečo by nemala mať žena právo rozhodnúť sa sama? Preto, že zopár magorom sa to nepáči? Ačo ich vlastne do toho. Je to dobrovoľné a vlastná voľba. Tak buďte taká láskavá a nechajte to na svedomie jednotlivca. S cirkvou, na rozdiel od ateistov je problém. Pchá sa do každej sféry života. A cer rôzne sekty sa vtiera aj do domácností. Nikde som nevidel, že by sa ateisti tak krvopotne a vtieravo snažili presadzovať svoj svetonázor ako cirkev. Preto má aj také problémy. Už to totiž vlažne veriacich začína otravovať.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Viete, kresťanská cirkev je postavená na určitých dogmách platných odkedy vzniklo židovské náboženstvo. Kresťanstvo z neho priamo vychádza a dopĺňa ho. Čiže ťažko môžeme očakávať prekopávanie desatora a že vypadne odtiaľ nezabiješ a nezosmilníš. A ako spoločenstvo má určite právo vyjadriť svoj názor. btw. Nikto Vás nenúti do cirkvi vstúpiť alebo sa jej názorom riadiť. Ale ak vstúpite do nejakého spoločenstva musíte sa riadiť jej pravidlami alebo ak sú pre vás neznesiteľné odísť. Skúste vstúpiť do armády a robiť si čo chcete.

   Ad otravovanie potratmi. Dnešný svet zabíja morálny relativizmus. Potrat/eutanázia nemusí byť ani dobrovoľná ani vlastná vôľa viď. ( http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/holandsko-belgicko-zvazuju-eutanaziu-postihnutych-novorodencov.html ). Pochybujem že novorodenec alebo plod môže vyjadriť vlastnú vôľu. Je to vlastne ani neviem čo to je pretože fašisti sa eugenikou snažili aspoň vyvinúť vyššiu rasu. Začneme nevyliečiteľnými a postihnutými novorodencami, potom prestárnutými ľudmi, neskôr starými a potom každým o kom prehlási komisia na základe nejakého protokolu ako napríklad Groningeský pri novorodencoch, že neznesiteľne trpí a treba ho utratiť, aby sa netrápil a je to pre jeho dobro.

   Odstrániť
 29. Pan Paco, tak sa konecne dozvedam o svojom dogmatizme :P Nechcem sa opakovat, nehladajte za vecami, co tam nie je :P
  Viem dost o biologii toho, co ste mi racili ozrejmit. Ale na potraty ako take som vlastne nechcela poukazat, bolo to o prave na zivot (btw. samozrejme, ze je to na svedomi kazdeho cloveka, len sa nehrajme, ze ked sa nam to hodi, ide len o zhluk buniek a potom o tutu-mutu zlate babatko).
  Lenze - pan Chmelar (a dalsi diskutujuci) hovori o pravach istych skupin, ktore maju byt vyhlaseniami Cirkvi "potlacane", "urazane" a podobne silne pojmy. Tak mi len nepovedzte, ze napr. pravo na zivot nie je regulerne pravo... a predsa vraj nemame nanho poukazovat, ale za domnele pravo uzatvarat zvazky rovnakeho pohlavia mam dokonca bojovat? Sorry, nemusim, a nemusim ich uznavat len preto, ze sa pretlacaju v mediach atd. :P
  (Btw. odpustite si svoj ton... ak neviete prehltnut, ze si niekto dovoli mat opacny nazor, no holt, demokracia :P Mna otravuje tiez kopa veci, napr. ze si niekto osobuje na symbol duhy :P)

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Pán Chmelár a toto ste čítali? http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131203033

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Samozrejme. A keď si už posielame odkazy, prečítajte si aj toto: http://millennialjournal.com/2013/03/16/breaking-news-popes-official-biographer-says-he-supported-gay-unions/
   Viete, ja sa tu naozaj nechcem doťahovať o slovíčka a dvíhať tlak ľuďom, ktorí poznajú odpovede ešte skôr ako si kladú otázky. :) Tu nejde ani tak o to, aké má kto názory. Tu ide o signály, aké vysiela pápež a aké biskupi. A nielen v týchto otázkach. Môžete to nazvať vylepšeným PR, ale pravdou je, že s týmto mužom sa dá diskutovať, že je to muž dialógu, kým s väčšinou slovenských biskupov dnes nekatolíci nebudú strácať čas. Ja mám v úcte práve takýchto mužov dialógu, sú stále ešte príliš vzácni na to, aby si ľudia dobrej vôle mohli dovoliť nepodporovať ich, lebo sú zväčša osamotení a ohrození. Keby ich bolo viac, svet by bol o čosi príjemnejší.

   Odstrániť
  2. Dvoch z týchto našich biskupov poznám osobne a sú to normálni ľudia s ktorými sa dá debatovať naozaj o všetkom.

   Odstrániť
  3. Pán Chmelár,
   z obsahu Vášho listu mi vychádza, že Ste vôbec nepochopil zmysel pastierského listu.Ten nie je namierený proti homosexuálom ako ľuďom, ale proti vládnymi úradníkmi pripravovanými návrhmi zákonov, obmedzujúcimi tradičnú rodinu a výchovu deti vlastnými rodičmi. Žiaľ toto všetko sa robí s veľkou podporou skupín podporujúcich gender a homoideológiu.A aby Vám bolo jasné, pokrstení t.j. cirkev milujú hriešnika (aj homosexuála), ale nenávidia hriech, ktorý spáchal ( pohlavný styk muža s mužom a ženy s ženou).

   Odstrániť
 31. Pan chmelar,
  myslim ze biskupi maju pravdu. Vyplyva to z logiky resp. samej podstaty gayov a lesbiciek. Kludne si mozu svoju ideologiu a svoje prava uplatnovat na/ vo svojej komunite a svojich detoch ( a tieto vychovavat podla svojich predstav).
  V principe je zvratene, aby sa nejaka komunita ktora cita mozno 500 mozno 5000 osob na celom slovensku vyjadrovala a aby sa o nu niekto vobec zaujimal ci mal dokonca zvlastne fleky v statnej sprave. Romov je pomaly pol miliona na tych sa dlabe.

  OdpovedaťOdstrániť
 32. PANI Mullerová.
  Ja nemám nič proti tomu keď je niekto veriaci. ale cirkev beriem ako hocijakú inú organizáciu. A bohužiaľ, u nás má veľmi veľa ľudí a organizácií miešať do vecí do ktorých ich nič nie je, poučovať, moralizovať a vydávať svoj názor a postoj za ten najsprávnejší. Nemám nič proti tomu ak si niekto povie svoj názor, ale nech nedehonestuje názory iných a hlavne nech sa ten svoj pochybný postoj nesnaží presadzovať za každú cenu.

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Pan Paco,
  ak berieme cirkev ako organizaciu a ktora sa miesa do veci, do ktorych ju nic nie je co su potom odbory a ich kolektivne zmluvy vyssieho stupna.
  V danom pripade cirkev nikoho nedehonestuje len odmieta, aby sa v jej komunite - na slovensku radovo miliony ludi zavadzali predstavy pár desat, pár sto ludi (?).
  A propo viete mi povedat presny pocet (clenov) LGBT

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Ps. Ja nikoho nepropagujem. Ja ich proste tolerujem. A uznávam ich práva. Aby sme sa nemýlili. Homosexualita nie je módny výstrelok. Je to dané genetikou. A to, že tejto úchylky je menej ako ako heterosexuálov neznamená, že sú menejcenný.
  A ak si niekto myslí, že homosexualitu z niekoho vyženie výchovou, tak sa sakramentsky mýli. Akurát zníži dotyčnému kvalitu života.

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Pan Paco,
  ja nevravim ze niekoho propagujte.
  Homosexualita je (podla mna) dana genetikou a chemickymi a socialnymi vplyvmi sucasneho prostredia, ktore blokuju standartne reprodukcne spravanie. To vsak zdaleka neznamena ze by sa mala statom podporovat a dotovat. V principe sa skonci vzdy smrtou daneho jedinca a neprenasa sa na jeho potomstvo (ktore neexistuje). Vychova osobou jedneho pohlavia je vascinou nedostatocna a mam zopar rozvedenych znamych a viem ako ich deti vyzeraju a ake maju nazory.
  (A nakoniec pamatam si pripad z anglicka kde sa nechala lesba oplodnit a ked sa kocky rozisli tak ziadala o pripievanie biologickeho otca - a sud ho zaviazal platit. Takze sice LGBT ale ked sa dostala do srabu tak jej bol aj normaly chlap dobry - miesto aby si nasla novu lesbu co jej bude prispievat)

  Velka vacsina veci, ktore LGBT pozaduje riesit sa da riesit v ramci platneho pravneho stavu (ala partnerske zmluvy...) a v ostatnom holt maju smolu - ani vy nemate plat ako premiera.
  Takze nech si LGBT robia (po nociach) co chcu - nikto im do toho nevyprava ale inak nech neotravuju.

  A nakoniec opat sme pri poctoch - kolko ze ich je?

  OdpovedaťOdstrániť
 36. Najvacsi problem je spojenie modernych zbrani a 2000 rokov starych mytov :/
  http://www.youtube.com/watch?v=HthQ6a7FZeA

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Pán Chmelár,ja som ván už naznačil v predchádzajúcich článkoch,že viera,ako taká,je prežitok,ktorý treba,samozrejme argumentačne a postupne likvidovať.Preto nemám problém s tým,že som antiteista a nie ateista.Kým budem dýchať,budem bojovať za bezpodmienečné zlikvidovanie viery a náboženstva,ako výtvoru najväčšieho podvodu na ľudstve.S veriacimi nemožno zmysluplne diskutovať,lebo viera je iracionálna,slepá a vývoja neschopná.Veriaci sú primitívni,vývoja neschopní ignoranti.Môže ma kto chce,čo chce,označiť za netolerantného,militantného alebo hoci aj komunistu,je mi to jedno.Nemožno dospieť k pokroku nekonečnou diskusiou s primitivizmom.Je bezpodmienečne nutné zrušiť platnosť podvodom prijatých zákonov s Vatikánom,ktoré dehonestujú štát,je nutné odlúčiť cirkev od štátu a je nevyhnutné zrušiť náboženstvo na štátnych školách.Každy nech si platí za svoju bryndzu.
  Váš článok je síce absolútne namieste,ale má asi taký účinok,ako letný vánok pre plachetnicu.Ja nemám toľko času,aby som bol ateistom,je nevyhnutné sa preorientovať na ANTITEISTOV.

  Milan Ricsin

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. "ja som vám už naznačil v predchádzajúcich článkoch,že viera,ako taká,je prežitok,ktorý treba,samozrejme argumentačne a postupne likvidovať."
   LOL :D :D :D Podla jeho logiky prezitkom takto moze byt hocico, co sa komu kedy nehodi a comu nerozumie :P
   Nema asi zmysel komentovat Atheosove spupne podane nazory, zjavne by ta diskusia vyzerala tak, ako ju on popisuje, len v opacnom garde :P A vlastne on diskutovat nechce, len bojovat....

   "V boji s lidskou hloupostí nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás."

   ..."NIKTO NIE JE TAK BEZNADEJNE ZOTROCENY AKO TI, KTORI FALOSNE VERIA, ZE SU SLOBODNI." ...

   Odstrániť
  2. Vážená pani Mullerová,
   Ako prežitok nemožno označiť hocičo,len to,čo sa prežilo,naplnilo svoje poslanie a stratilo aktuálnosť.A to je viera.Tá bola potrebná v časoch primitívnej úrovne celej spoločnosti.T nej zu ostala len jedna časť a to tá,ktorá za pravdu vydáva sny zjavenia dogmy,zázraky,ktorá verí v zmŕtvychvstanie,večný život,druhý svet,ktorá verí,že nejaký boh stvoril svet a ľudí,boh,ktorý je vraj vždy a všade,všetko vie a vidí.Keby tomu tak bolo,tak by vás,teda všetkých kresťanov a katolíkov zvlášť,zavesil za gule do prievanu preto,že tárate nezmysly a konáte úplne ináč.Bez hanby hrešíte a potom žiadate o odpustenie a vôbec vám nevadí,že nie ste vyslyšaní.Ak by bol nejaký boh,tak by dávil denne viackrát,od farizejstva kresťanov.Len primitívny človek môže ignorovať vedu a dôkaz a myslieť si,že pravda je to,čo kážu pupkatí a nenažraní biskupi,ktorí perú špinavé peniaze,priživujú sa bezpracne na veriacich a manipulujú s nimi,ako s drevenými figúrkami alebo ak chcete ovečkami.Tak,ak chcete v tomto marazme pokračovať ďalej,tak si celú srandu zaplaťte sami a nevyciciavajte štát,nevnucujte normálnym ľudom vaše choré predstavy. tento štát je sekulárny k čomu sa zaviazal v Ústav,ktorú veselo porušuje konaním politikov od parlamentu,cez vládu až po prezidenta. Najchytrejšie a typické pre kresťanov je,hádzať svoj marazmus na iného.Ten,čo verí,že panna Mária porodila cez ucho alebo že po pôrode ostala pannou,má právo niekoho označiť za hlúpeho? Milá moja Petra,ak by som patril k primitívnej časti našej spoločnosti a veril v bludy hlásané cirkvou,bibliou a evanjeliami,tak by som chodil po kanáloch od hanby a nevypisoval po internete. Áno,proti nevedomosti,hlúposti,primitivizmu treba bojovať,lebo nijak ináč sa nedá vykoreniť a ja nechcem,aby moje potomstvo zotrvávalo v bahne,nevedomosti a ignoranstve.
   Amen,Milan Ricsin

   Odstrániť
  3. Pan Ricsin,
   vy si myslite, ze nie som za odluku Cirkvi od statu?... :P (A ak by sa odlucila, myslite, ze by vari zacala hlasat nieco ine?)
   Zial, musim skonstatovat, ze ste svojimi argumentmi proti viere a Cirkvi na urovni 16.storocia, a zabudli ste si zaktualizovat, ako sa Cirkev a veriaci stavaju napriklad k vede v 21.storoci. No ale to nic, prave preto protiargumenty a diskusia tu nemaju zmysel. Mate svoje dogmy a predstavy pravdy (o comkolvek), ktorych ste otrokom, a ja Vam ich nebudem vyvracat.
   Kazdy sme usposobeny na iste ponimanie reality a zivota. Krtko je tiez presvedceny, ze najkrajsi svet je v tuneloch pod zemou (a takto vychova svoje potomstvo), a nikdy by nemenil so zirafou alebo delfinom :P
   Ale celkom je zabavne pozerat, ako si myslite, ze cim hlasnejsie a vulgarnejsie kricite, tym vacsiu pravdu mate. Nuz, takto to nefunguje aj keby ste ako chceli.

   Odstrániť
  4. Dobre ste to prirovnali,milá Petra,celá viera je ako krtko,zdržiava sa žiaľ ale oveľa hlbšie,ako krtkovci.Tá tma tam sedí,ako vyšitá. Nedali ste ale ani jeden argument,ktorým eventuelne by ste chceli vyvrátiť moje tvrdenia.Tak len si žijte v kľude svojej viery a verte,že vám pán boh pomôže.nemusíte chodiť ani k lekárovi,veď vás vylieči,nakŕmi,ošatí a postará sa o vás,keď budete pod mostom spinkať tak,ako sa postaral o svoje ovečky,žobrákov,bezdomovcov,homelesov a od samej starostlivosti,nechal zvaliť kostolnú vežu na svojich oddaných veriacich a zopár ich pozabíjal,veď nás je ešte dosť a pri Moháči padlo ďaleko viac.
   Zobuďte sa a skúste len na chvíľu abstrahovať od kalerábov natlačených do hlavičky.Ako môžete vysloviť niečo tak stupídne,že,že môj názor,opierajúci sa o vieru a dôkazy,vedecky potvrdené,sú dogmami.Pochopil by som,keby ste boli ženička na zapadákove v kroji,ale tie nepíšu na internete.Ak sa cirkev stará o vedu,tak ja som pápež sám.

   Odstrániť
  5. Super vysvetlenie na krtka. A mozno sa nanho podobaju ti, ktori cely zivot vidia ako (a sme pri krtkovi aj fyzicky :) A zeby existovalo aj more alebo vysky?, to krtko nikdy nepripusti, ked mu je tu dole tak dobre ;)
   Ved som Vam prv uz napisala, ze nebudem argumentovat, nemalo by to zmysel. (Ale aj naopak to tak bude, lebo mi asi uniklo, ak bola vedecky potvrdena neexistencia Boha). Napriklad tiez, nezapajam sa do diskusii o jadrovej energii, pretoze mam o nej dost povrchne znalosti. A podobne povrchne, zda sa, poznate Vy podstatu viery, Cirkvi, zmyslanie veriacich. Potom je pochopitelne, ze si myslite, ze veriacim moze byt len trulko zo zapadakova, co v zivote nevidel off-road alebo rooter :D
   Asi Vas musi dost stvat, ze veriaci nebodaj vedia citat, pisat,... a nastastie, aj premyslat, hoci to Vam nehra do karat. Preto pisem o Vasej argumentacii stredoveku, lebo dnes (v demokracii, dobe internetu, multikulturalizmu...) si kazdy kludne zrata, ci verit bude alebo nie. To nam nenadiktuju ziadni biskupi alebo ktokolvek iny. Skor nechapem, ako Vy, ked sa teda povazujete za pokrokoveho cloveka, stale nepripustate pluralitu (sveto)nazorov, myslienok, povah, osobnosti, vkusu...

   Odstrániť
  6. xixi, vyspela technika odstranuje konstrukcie uzavrete znackami uzavreteho intervalu :D takze z prvej vety vypadlo "...vidia ako [detstvo-puberta-dospelost=co najviac zazit/vidiet/zjest/stihnut-staroba-truhla]... a sme pri krtkovi aj fyzicky"

   Odstrániť
  7. Milá moja,samozrejme,že pripúšťam pluralitu názorov,ale len rozumných názorov,vychádzajúcich z reality.Nepripúšťam,aby primitivita a hlúposť diktovali svetu,ako má žiť a konať.Ak vidím a viem,že sa koná zlo,tak sa snažím zasiahnúť.Skúste si vygoogliť slovenského blogera Adama Romana.Absolútne presne dokázal,že žiaden boh neexistuje a to aj napriek niektorým agnosticky mysliacim filozófom,ktorí si myslia,že nemožno dokázať ani existenciu,ani neexistenciu boha.Musím vás sklamať.Existenciu boha nemožno dokázať,lebo nemožno dokázať to,čo neexistuje.Ale vyvodiť záver z vedeckých formulácii a argumentácii sa jednoznačne dá a to sa podarilo A. Romanovi. Nie som si však istý,či to pochopíte,klebo k tomu je potrebné použiť mozog a nie srdiečko,teda bez urážky.Ľudia,ktorí veria,bo veria,niekedy nepochopia argumenty a fakty. Tak rýchlo vyzlečte kydle a nasadnite do off roadu,lebo boh nevie,čo je rooter.

   Odstrániť
  8. Musim uznat, velmi presvedcive zavery. Velke usilie vynakladane na dokaz neexistencie neexistujuceho musi byt ocenene. Dufam, ze komisia pre udelovanie Nobelovych cien uz bola upovedomena.
   Alebo inak: jasne, ze Boh neexistuje, ved aj Miso (Fero, Jozo, Adam...) to povedal, a Miso je mudry, lebo vystudoval vysoku skolu :D
   Ale nie, nema zmysel sa priet o niecom, v co verime alebo neverime. Kto chce Boha vidiet, moze ho vidiet vsade, kto nechce, nevidi ho nikde. V dnesnej dobe mame rozum, oci, internet, encyklopedie, mozeme sa rozhodnut sami. Ale vy si stale myslite, ze veriacim chyba mozog v hlave a zozrali akesi rozpravky aj s navijakom, alebo ze su chudaci neosvieteni :) Nevadi.

   Odstrániť
 38. Len kratucka reakcia na jednu vetu z Vasho priatelskeho listu: Som zena (sice nie homosexualna) avsak vobec a nijakym sposobom ma list KBS neurazil. Naopak, uraza ma vnucovanie "pokrokovej" agendy, ktoru obhajujete. Bohuzial, mlčiaca vacsina je prevalcovana ukričanou menšinou :( a vačšina mlčí. obávajúc sa toho, že nás niekto nazve spiatočníckym a nemoderným.. smutné. Dosledky, zial, na seba nenechaju dlho cakat. s uctou, Lubomira Bartikova

  OdpovedaťOdstrániť
 39. Sloboda a laska su dva pojmy ktore su zakladom tejto duskusie. Lenze mi nezijeme v dobe, kde si tieto dva zakladne elementy mozu najst svoje stale miesto. Kazdy clovek ma pravo na vsetko na tomto svete - na lasku, na partnera, na stastie, na zdravie....samozrejme ak to chce. A vsetko ostatne treba ignorovat. Ja nie som katolik ale verim v Boha, uznavam Jezisa, Budhu....atd ale neuznavam HOMO LOBY. Muzi a zeny milujte sa navzajom, budte manzelia - manzelky ale urcite nevychovavajte deti v HOMO zvazku. To je chore, mimo reality a zvratene! A Cirkev.....ta tu uz dlho nebude, ked sa bude takto spravat...zapadne do bahna dejin pretoze nedokaze chapat cloveka ako jedinecnu bytost - ako BOHA v ludskom tele. Lebo o tom to je, Kazdy z nas je BOH, pretoze BOH je v nas:) Kaslite na tieto zvasty a pridte domov a povedzte svojim detom a partnerovi, ze ich milujete, povedzte svojim detom ze su pre vas vsetkym a zite v LASKE. Lebo toto je BOZIA CESTA!!!

  OdpovedaťOdstrániť
 40. Tento komentár bol odstránený autorom.

  OdpovedaťOdstrániť
 41. Osobne súhlasím s obsahom pastierskeho listu, ale nestotožňujem sa s jeho formou a načasovaním, a to až tak, že mi tento pastiersky list pripadá ako "pastoračný paškvil". Konfrontačný štýl veci zrejme nepomôže, skôr bude stupňovať napätie, lebo to "naše kresťanstvo" môže veľmi rýchlo prerásť do zákonníctva. Skúsenosť učí o tom, ako sofistikovane vieme zakrývať naše hriechy tým, že poukazujeme na hriechy iných. To nás môže priviesť až do stavu, že začneme nenávidieť hriešnika a nie jeho hriech. Skutočne, kto si prečíta "súkromný list", ktorý adresoval "s láskou" pápež František, ešte ako kardinál, rehoľným sestrám (http://www.vkontexte.sk/2013/12/ma-papez-frantisek-iny-nazor-ako-nasi.html), tam postrehne rozdiely. Nie v tom, že by tam nebolo prezentované učenie RKC, ale v spôsobe ako to bolo povedané: "Preto sa obraciam na vás a prosím vás o modlitbu a obete - dve neporaziteľné zbrane svätej Terezky. Proste Pána, aby zoslal svojho Ducha na senátorov, ktorí budú hlasovať. Aby nehlasovali motivovaní omylom alebo momentálnou situáciou, ale podľa toho, čo im hovorí prirodzený a Boží zákon. Modlite sa za nich a za ich rodiny, aby ich Pán navštívil, posilnil a potešil." Je to pre mňa sklamanie, že naši biskupi nevedia prostredníctvom pastierskych listov komunikovať zásané postoje kresťanstva na úrovni chápania tých, ku ktorým hovoria, lebo na Slovensku je to tak, že okrem veriacich sa aj neveriaci cítia byť ich adresátmi, keďže na ne reagujú.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Milý sofasurfer,najprv vás sprdne pán Chmelár,že nepíšete pod svojim menom a potom,t.j. teraz ja.Vy sa môžete modliť od rána do večera za čo len chcete a to po celý rok,ba celý život.Nemá vás kto vypočuť,len hŕstka návštevníkov na tomto blogu.Navštíviť vás môžu akurát nejakí podvodníci,ktorí budú rozdávať preplatky za plyn a potom vás okradnú.Mám dojem,že ten duch,ktorého zoslal pán,vám zatemnil mozgy a uviedol vás veriacich do bludárčiny.Skúste vo vrúcnom rozjímaní vyprosiť od pána trošku chleba a kakauko pre hladujúcich,skúste vyprosiť trochu práce pre nezamestnaných,trochu rozumu pre slaboduchých,nejaký ten bytík,stačí aj jednoizbový alebo garzónku pre bezdomovcov a príjemný zjav pre svokru.Ani stodvadsať životov by vám nestačilo na vyprosenie si čohokoľvek.Neviem pochopiť,či sú veriaci tak naivní alebo natvrdlí,možno,ako hovorí môj priateľ,prispatí,až pripečení.
   Tak želám vám dobrý pocit z vykonanej práce pri modlení a keď už budete prosiť pána,tak nech aj vás osvieti ten duch svätý a hlavne nech veriacich vymaní spod ducha slabého.

   Odstrániť
  2. Odkiaľ beriete istotu, že som iba modliaci sa deaktivovaný kresťan? Dúfam, že všetko to, čo ste mi odporúčal k činnosti, robíte Vy sám (nepredpokladám u Vás modlitbu) so zanietenosťou a bez ohľadu na svoje financie a pohodlie.

   Odstrániť
  3. Sofasurfer, nederte klavesnicu na akekolvek argumenty, neoplati sa :P
   Pan Atheos si vam dovoli pisat, ze vas vypocuje len hrstka navstevnikov blogu. Asi si nebodaj mysli, ze zato on ma velky vplyv na spolocenske dianie :D
   Medzi nami, vobec sa nebojim, zeby sa Atheos nedostal do nebeskeho kralovstva, kedze to ma garantovane... "Blahoslaveni chudobni duchom, lebo ich je kralovstvo nebeske."

   Odstrániť
  4. Môžem vás uistiť,že netúžim po žiadnom kráľšovstve nebeskom,ani po večnom živote.Musel by som znášať tie vaše mešugoviny ešte dlhšie,než v reálnom živote.Ale rád by som vedel,kde je to kráľévstvo,po ktorom tak bážite.Jedna učiteľka náboženstva mi prezradila,že to kráľovstvo je všade okolo nás a duše zomrelých si tak poletujú v priestore.Normálne ma zamrazilo,keď okolo mňa preleteli duše vašich zosnulých pápežov,ktorí dali povraždiť zopár ľudí,ba dokonca aj svojich predchodcov,aby sa dostali k stolcu.Aj niekoľko deviantských duší bývalých farárov a to som cítil také chvenie v ovzduší,keď som si uvedomil,koľko deti priviedli na svet,beťári katolícki a koľko dievčat pripravili o panenstvo a to sú zas chlapíci,veď si treba uvedomiť, a oni si to dobre uvedomujú,že ten sersam nemajú len na cikanie,že,no a pánbožko tiež má niekedy dovolenku alebo si pospí,takže zas tak všetko nevidí a to aj napriek tomu,že je všade a vždy.
   Minule sa ma vnuk pýtal,či ten boh je muž alebo žena a viete,že som mu nevedel odpovedať,napriek tomu,že som bibliu prečítal,síce len po trinástu stranu,lebo potom som zaspal a odvtedy vždy keď neviem zaspať,vezmem bibliu a po troch minútach spím ako jezuliatko.
   Pozrite ľudia veriaci,vy to aj tak máte dobre.Za vás sa o všetko postará boh.Keď sa vám darí,tak vám pomohol,keď nie,tak ste asi veľa hrešili,treba sa vyspovedať a zasa bude dobre.Za otca neviem pochopiť,prečo sa niekedy ten Jehova tak naštve,že vyvráti autobus plný veriacich,ktorí sú práve na púti a idú sa k nemu modliť.To je trochu surové,myslím si,ale aj majster tesár sa utne.Absolútne unikátne zjavenia sú napr. keď sa na odrezanom kuse dreva objaví tvár Ježišova.Raz pred asi dvadsiatimipiatimi rokmi sa takto jeho tvár objavila na skle nejakého skladu v Užhorode.Ľudia sa tam hádzali o zem a milícia ich hneď zatýkala a bolo po vtákoch.Ja som sa tam zhodou náhod ocitol tiež,ale mimo nejakej machule z oleja na skle som za otca nič nevidel,čo by sa aspoň podobalo na tvár Ježišovu.Tak mi vysvetlili,že málo verím,ale môžem to napraviť,keď budem pevne veriť a zájdem k očnému,určite uvidím to,čo oni.Nepomohli ani okuliare,ale keď milicia zistila,že som z ČSSR,okamžite ma vysánkovali domov a tvrdili,že to som spôsobil ja.Prísaham,tak to bolo.Potom ma nejaký čas súdruhovia podozrievali z oportunizmu,či čo a trvalo asi päť rokov,kým uverili,že som navštívil starých rodičov,ktorých vymkli osloboditelia a museli asimilovať na ukrajincov.

   Odstrániť
 42. Ozaj Petra,prečo si myslíte,že sofasurfer dal nejaké argumenty,ja som nič nezaznamenal.Azda prosba o modlitbu? Si predstavujem,ako sa všetci biskupi na tom svojom sumite,spoločne modlia a aký to asi má účinok.Všetci tí pupkatí príživníci,tmári,farizeji,čo vodu kážu a víno pijú sa pekne pomodlili a milého arcibiskupa Bezáka vyliali,nech je akýchce veriaci,ale je neposlušný a beťár chcel odhaliť Sokolov kanál toku čistých peňazí.Viete,fakt od Bezáka je to nehoráznosť.Veď Sokolík,junáčil len dobre chcel,pár drobných poslať do Vatikánu a veru aj poslal,pár šupiek do Blavy,združeniu,či konferencii biskupov RKC SR,kde bohu prísahám,má polovica nejaký podozrivo tenký hlas.Napr. Ten pán Zvolenský,no keby som nebol slušný človek,povedal by som,že je azda gay,či čo.Nie,nie,to predsa nemôže byť pravda,veď je svätý a homosexualita je choroba,rozumiete.Nedá sa síce liečiť,ale keď sa budú silno modliť a dajú nejakú oferu,určite sa niekto zmiluje a duch ho osvieti a už nebude teplý,chudák.No a veru takých zvolenských sokolíkov je tam veľa.Ja ich v podstate ľutujem,predstavte si,boh ím dal,ako môj vnuk hovorí háčik,len na piškanie,no keď si neužili,kým ich vysvetili,vôbec nevedia,čo to je slasť sexuálneho vzrušenia,nedajbože ešte vyvrcholenia,či ako sa to volá.O koľko sú na tom lepšie necelibátnici.Oni si aj užijú,vedia,čo je to rodina,sex a potom alebo možno aj predním sa pomodlia a je super.
  Ale milá Petra v jednom máte pravdu,že nemám veľký,ba povedal by som temer žiadny vplyv na spoločenské dianie.Aj manželka mi hovorí,choď radšej povysávať a nevypisuj blbosti na internete,veď tí ľudia tomu aj tak nerozumejú a majú ťa na háku.Ó,akú pravdu má moja ženuška a veru aj vy,ale viem prečo.Komu raz v detstve nabijú náboženské kaleráby do vymytých mozgov,tomu niet veru žiadnej pomoci.Môže chodiť do školy,na stáže,konferencie a prednášky.jednoducho,nemá už v mozočku miestečko na iné lotroviny.Sem tam sa nejakí maniaci pretransformujú z neviery na vieru alebo opačne,ale to sú len také nuansy a hrádky.Niekto ich urazil,pocítili nespravodlivosť,vzali ím hračky,tak sa utiekajú k bohom alebo sa naňho nahnevajú pod čiernu zem a nepomôže ani svätý Peter,či Pavol,ten,čo kántril kresťanov,aby sa stal ich vodcom.
  Milan Ricsin
  P.S.
  Škoda,že v tom kráľovstve nebeskom,sú všetci blahoslavení duchom chudobní,možno by sa tam zišiel aj nejaký rozumný človek,že.

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Prepáčte,musel som svoj príspevok rozdelť na dve polovice,lebo pán Chmelár,beťár,nás limitoval na 4950 znakov,aby sa nerzpísali,náhodou.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ste dobrý jazykový akrobat:) Na mnohé vaše, vtipným spôsobom podané argumenty, Vám neviem odpovedať. Je to asi tým, že som iba veriaci človek. Viete, keby som sa mal správať, alebo riadiť podľa toho čo iní robia, alebo nerobia, to by bolo strašne únavné. Každý musí začať od seba. A naozaj som nedal "žiadne argumenty". A načo vlastne, máte už vnúčence, takže už niečo máte za sebou a viete o živote svoje. Boli časy, keď som bol neveriaci a mám skúsenosť s argumentáciou proti viere a cirkvi. Ide to nepomerne lahšie než obhajoba, lebo toho čo nevieme je viac než toho čo vieme. To je tá moja viera, život v provizóriu. Výborne sa tento pocit dá zažiť v Izraeli, keď si človek uvedomí, uprostred čoho sa nachádza.

   Odstrániť
 44. Paradne zazitky :) A okrem toho tvrdite, ze Biblia nie je prospesna - a hla, ako Vam pomaha od nespavosti... :)
  No to je tak, ked za podstatu viery chcete povazovat ludove ukazy. A mozno aj zamerne, lebo ved na toto si kazdy poklopka na celo, ze co za "dokazy" maju byt nejake skvrny alebo letokruhy. Ale dobre viem(t)e, ze takto otazka viery nestoji. Skor stoji otazka, aky zmysel ma teda zivot, ked uz zajtra mozeme byt v nejakom autobuse, ktory sa vyvrati na ceste...

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Vy pane,ktorý píšete pod nickom sofasurfer,ste mi sympatický a je mi ľúto,že som v komunikácii s vami použil aj tvrdé slová.Ale sú to moje názory a pravdu treba vždy pomenovať.Napokon aj Petra je fajn a mimo týchkalerábov v hlave,nemám proti nej nič.Mám veľa veľmi dobrých priateľov medzi veriacimi,ale aj tam je rozdiel.Neznášam ortodoxných,bigótnych

  OdpovedaťOdstrániť
 46. :) no neviem, co by sme proti sebe mali mat, kedze sa nepozname a nase zivoty sa nijak neovplyvnuju. Co kto napise a ci pouzije tvrde slova, je len jeho vizitkou. A nahodou, kalerab je zdrava zelenina, ak ste nevedeli :P ....Dalo by sa vela popisat a k teme, ale setrime si energiu na prospesnejsie veci ;)
  (PS. Dostal vnucik balicek od Mikulasa? :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Presne ako v reklame s deťmi,ktoré majú doma Santu a dievčatko má ocina,ktorý vyzerá ako Ježiško.

   Odstrániť
  2. Aj by ma zaujímalo,Petra,ako sa vy pozeráte na zmysel života.Na čo sme tu,prečo žijeme práve my,máme poslanie atď...budem veľmi rád,ak sa vyjadríte.
   Od pána sofasurvera,by ma teda veľmi zaujímalo,čo bolo príčinou toho,že konvertoval na vieru,ak sa to teda takto dá pomenovať.Samozrejme,len ak chcete,prípadne môžeme na túto tému komunikovať aj súkromne ( milanricsin@orangemail.sk).
   Do pozornosti by som ponúkol aj môj blog: atheos.infoblog.sk
   Vďaka,Milan Ricsin

   Odstrániť
 47. Nuz popisat zmysel zivota asi nie je na par viet, mozno kazdy ho vidi trochu inak a v niecom inom, nielen v rovine "preco tu sme"alebo "preco sa nieco stalo tak a tak". A napriklad mozno sa nim netreba ani zaoberat, len proste zit. Tak dobre, ako sa da. Snad nieco vystudovat, zamestnat sa, nieco pocestovat, kupit byt, mat pekny vztah, a zanechat po sebe deti a vnucatka, ako svoje pokracovanie. Nevieme o sebe asi nic, ale mozem len odhadovat, ze ste zatial prezili pomerne uspesny zivot, mate nejake vzdelanie, (uzitocnu) pracu, ktora vas (hadam) bavila, rodinu, dokonca aj vnuca(ta), zijete pokojny zivot v dochodku. Bolo by velmi fajn, keby sme vsetci prezili takyto naplneny zivot. Lenze nie kazdy ma to stastie, a to neznamena, ze sa iba malo snazi... Som este pomerne mlada :D (v porovnani s vami ma vnucata cakaju tak o 2 desatrocia; sice mam dobre vzdelanie aj som co-to zo sveta videla), ale zazila som uz smrt blizkych po tazkej chorobe, smrt kamarata, ktory neuvidi vyrastat svoju dcerku, chorobu a smrt kamosky rovesnicky v case, ked sme mali oslavovat nase okruhliny, znamych, ktori nemozu mat deti, ci ktori maju postihnute dieta... Cize aby som videla zmysel zivota v uzivani sveta a peknom priebehu zivota, to sa mi zda dost plytke a nedava mi odpoved na existenciu. To neznamena, ze vidim svet depresivne a potrebujem mat nejaku falosnu nadej, ale jednoducho mat istotu len v biologickej podstate zivota, mozno pripadne v peknom spolunazivani s okolim a dajme tomu pomocou zopar ludom, akoze nie sme sebci, mi nestaci k vysvetleniu toho, preco tu sme. To neznamena, ze viem pomenovat a definovat pravy zmysel zivota, ale pripada mi zmysluplnejsie verit, ze zivot znamena nieco viac aj ked na pohlad "nema zmysel" (clovek umrie mlady, nemoze mat deti...). (To tiez neznamena, ze verim, ze budeme po smrti poletovat po vesmire ako duchovia :) ani ze zit musime ako svatusikovia, aby sme sa dostali do nebicka.) Ale ze ma nad tym "dohlad" Boh.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tak vidíte Petra.Krásne ste to popísali,povedal by som sekulárne a humanisticky.Niet v tom žiadnej religióznej myšlienky,žiadnej osobnej skúsenosti s bohom alebo ontologickej filozófie.Tak mi prosím vysvetlite,načo potrebujete barličku v podobe biblie,modlenia alebo rozjímasnia v kostole o podpore cirkvi už ani nehovorím.Raz sa ma spýtal jeden mladý farár na Východnom Slovensku,ako môžem žiť bez boha.Odpovedal som mu protiotázkou,ako on žije s bohom.Začal koktať niečo o duchu svätom,pokoji v duši ,až sa tak zaplietol,že nevedel skončiť. Cirkev je údržbárom náboženstva a viery,ako zdroja svojho živobytia.Neustále vymýšľa nové obrazy,rozvíja tajomno,sofistikuje manipuluje a stupňuje strach,prostredníctvom ktorého ovláda svoje ovečky. Cirkev sľubuje niečo,čo nikdy nemôže splniť o čom ani nemá páru,či to existuje,ale neprestáva kopiť demagogické nazmysly s jediným cieľom,udržať status,ktorý im zaručuje kľudný a bezstarostný život.
   Biblia je kompilát a to dosť nepodarený,pozmeňovaný nesystematicky a účelovo,bez koordinácie nosnej myšlienky.Keď si prečítate vyššie uvedené listy kard.Bergolia,terajšieho pápeža,možno sa dostanete aj do extázy ak ste viac ako priemerne mysliaci,ale hlavne cítiaci kresťan.Sú to krásne a poeticke vety,ktoré ale nemajú žiadny reálny zmysel a už vôbec žiadny praktický účinok.Ešte nikto nikdy nikoho nevyslyšal,nech sa modlil ako chcel,žiaden svätý ani žiaden boh nezasiahol,čo ako vrúcne ho veriaci prosili,z jednoduchého dôvodu.Niet svätých a niet ani boha,ani dizajnéra,ani ducha svätého,ani nesvätého.Je len svet,súčasťou ktorého je aj človek ( homo sapiens),ako zatiaľ najvyššie štádium vo vývoji existencie živej bytosti.Človej stojí jednoducho na vrchole inteligencie a jeho schopnosti sú geneticky rozvíjané,ako vlastnosť organizovanej hmoty.Bez hmotného základu,niet samostatnej a nezávislej existencie ducha,ídey alebo čohokoľvek.Aby ste mohli žiť tak,ako to uvádzate a rozšírim to ešte aj také pojmy,ako šťastne,zdravo,loajálne,nepotrebujete žiadneho boha,závisí to len od vás,vášho konania a priazne prostredia v ktorom žijete.
   Milan Ricsin

   Odstrániť
  2. Nuz pan Milan, pochopili ste "a" a nezbadali "b"...Popisala som to sekularne a humanisticky, lebo sa o taky zivot snazime/mame snazit ci uz veriaci alebo neveriaci. Snad ste zazili takyto fajn zivot sam a preto nemate potrebu hladat nieco za tou biologiou. Ano, samozrejme, aj ja v zivote uznavam vitazstvo biologie a jeho vznik z koacervatov. Ale ja som zazila dost na to, aby mi biologicka podstata takeho krasneho, zdraveho a loajalneho zivota nestacila k vysvetleniu zmyslu existencie (najma preto, ze ak sa cloveku "zivot" nevydari, mohol by si rovno ist hodit maslu a neotravovat matku zem, nie?). Odpoved a istotu zmyslu nachadzam vo viere v Boha. Nie presne definovanu, ale dava mi pocit istoty a slobody.
   Ze nepopisujem ziadne osobne skusenosti a religiozne myslienky...No nemam vo zvyku operovat teologickymi pojmami ani spominat svatych, ked uz sam mate nastudovane, o Kom/com su zaklady viery. A asi by ste chceli pocut, ze osobna skusenost spociva v tom, ako na modlitbu, aby som vyhrala milion, vykonal zazrak a som za vodou :D alebo ze som v nejakom okamihu zacala vidiet fialove ohnostroje a ziaru na nebi alebo co... Ale Jezis nie je psychedelia, ani viera nie je opium ;) A ostalo mi dost rozumu na to, aby som videla a mrzelo ma, ze v Cirkvi sa tiez najdu nedokonali predstavitelia. Ale rovno si povedzme, ci taki nie su v ktorejkolvek spolocnosti ci vyznani. Vsetci sme najprv ludia, az potom (krestania, moslimovia, hinduisti, neveriaci).
   Inak neviem, preco vynakladate tolko usilia na tvrdenie neexistencie Boha - nemyslim, ze je tazke pochopit niekoho, kto v Boha ("vyssiu moc, nieco viac") neveri. Beriem a chapem, ako to vidite. Ked raz nieco nie je, tak nie je, co o tom este nafilozofujeme. Zacem bukvy, vsjo jasno ;)
   Ako dobry krestan by som Vam mala napisat, ze Boh Vas- ako aj kazdeho- miluje takych, aki sme... Ale nanucovat Vam to nebudem ;) Amen.

   Ale aj ja by som mala zopar otazok- ...co je zmyslom zivota podla Vas? (teda napriklad v pripade, ak niekomu ochorie dieta na leukemiu, alebo sa mu zabije pri nehode, ci ked sa niekto narodi tazko postihnuty, alebo ochorie na neliecitelnu chorobu, stane sa bezdomovcom...) Tvrdite, ze je biologia nad pocitmi (kto sa riadi pocitmi, je manipulovatelny), tak potom preco tie matky zialia cely zivot, preco ludia pachaju samovrazdy a maju depresie?
   ...bojujete alebo debatujete takto aj s moslimami, ktori tvoria nezanedbatelnu cast ludstva? A to ich nabozenstvo riadi dotycnu spolocnost/staty o dost silnejsie nez nejaka KC...
   ...co takto horoskopy, tarotove karty, cervene naramky proti urieknutiu, mandaly pre stastie, zariadenie bytu podla feng suej?...ved je to take moderne...kde je rozum cloveka 21.storocia, ked toto vsetko prekvita??

   Odstrániť
  3. Milá Petra,malička pauza,lebo mám aj povinnosti.Pre mňa je každé náboženstvo zbytočné a neprijateľné.Splnilo svoj účel,keď viedlo ľudí v časoch nevedomosti,pomáhalo prekonať nástrahy života.Všetko,čo nasleduje od dajme tomu piateho storočia,je alchymia,mystika,oblbovanie.Človek,keď je v problémoch,je schopný uveriť aj tomu,že jedlá sóda ( bikarbona),je univerzálny leik proti rakovine.Ak chcete mať jasno v otázke zmyslu života,musíte veľa čítať,ale nie bibliu a evanjélia,ale serózne vedecké publikácie.Skúsim doporučiť aspoň pre začiatok.Ja by som na vašom mieste začal knihou Douglasa Palmera "Pôvod človeka",pokračoval by som Dawkinsovými úvahami,článkami a knihami ( treba prečítať mnoho od R.D. aby ste získali ucelený prehľad.potom by som si prečítal od S.Howkinga,"Stručná história času" a " Veľký plán" a potom by som ešte priradil P.Johnsona s " Históriou židovského národa".
   Históriu času som prečítal aspoň sedemkrát a vždy sa k nej vraciam a nie som si istý,či už rozumiem všetkému.Ja som si osvojil názor vedcov,ktorý nevychádza z pocitov,vnuknutí,zjavení,obrazov a snov,ale z evolúcie myslenia,vzdelávania a konania.Môj názor postupne nabaľuje stále nové a nové poznatky vedy,konfrontujem s doteraz naštudovaným a korigujem rezumé.
   Jednou vetou vám ale poviem,že život nemá žiadny konkrétny zmysel,len ľudia si dávajú ciele,ktoré potrebujú,aby postúpili ďalej.Niet žiadneho stvoriteľa,ani svetový rozum,ani dizajnéra,ktorý by stvoril a riadil,ktorímu sa treba kľaňať,vďačiť,či slúžiť.Žijeme len raz a nikdy viac sa nestretneme,tak žijme tak,aby to stálo za to.

   Odstrániť
  4. Ale samozrejme, vsetci mame svoje povinnosti a vsetci najma chceme zit svoj zivot sposobom, s ktorym by sme boli spokojni. Zivot na zemi zijeme urcite len raz, o tom vobec nepochybujem. Ak tvrdime, ze sme "ludia premyslajuci", tak si odpovedat na otazku "co potom" mozeme kazdy podla svojich schopnosti, preferencii, ci skusenosti = odpoved moze byt "nejako" alebo "nijako"... alebo aj "necham sa prekvapit" :D No ale nemali by sme druhych urazat, ak si to "ti druhi" (podla (v)nasej mienky zaostali?) nevysvetluju podla (v)nasich predstav, nadiktovat nazory sa uz v demokracii, pluralite a antidiskriminacnej politike neda. Etalon "pokroku" zatial ziadna komisia nestanovila :D
   Koniec koncov, neda sa ocakavat, ze ak uz priroda umoznila taku nekonecnu variabilitu biologickej podstaty zivota pre nejakych 7 mld jedincov druhu Homo sapiens, tak ze tito vsetci budu zmyslat o jednej veci jednym sposobom. S tym sa musime zmierit, vsakano ;)
   Tak uz si len poprajme vsetko dobre, a aby nas zivot bol uzitocny...

   Odstrániť
  5. Naša diskusia speje ku koncu,teda odo mňa na záver: nikomu nechcem nič diktovať,len sa snažím ľudí upozorniť,že neidú správnou cestou.Svoje tvrdenia však podkladám argumentačne tak,že ich môže spochybniť len ten,kto s nimi prišiel.Ak niekto len verí,tak sa môže hlboko mýliť.Ak niekto stokrát overí a potom to hlása s rezervou,tak sa môže mýliť asi 1% a je schopný vždy korigovať a priznať,že sa mýlil. Ak poviem,že niekto je primitívny,tak som to argumentačne podložil a trvám na tom,pritom môže byť ľudomil a fasa človek,len má smolu,že verí rozprávkam.
   Amen

   Odstrániť
  6. Zatiaľ ste nepredložil žiadny argument, že hmota predchádza ducha. Ste pozitivista a pozitívne zrejme budete potvrdzovať pozitívnym. Ako potvrdíte, že Váš rozum sa nemýli? Prosterdníctvom argumentov pochádzajúcich z Vášho rozumu? Johnsona čítam teraz a nevidím tam nič, čo by vyvracalo, že Boh neexistuje. A to, že má biblia aj svoje historické pozadie a dejiny textu, to dnes vie každý kresťan, takže žiadna novinka. Ste plný predsudkov, čo v preklade znamená "predčasných súdov". A ešte jedna vec, náboženstvo je možno prekonané podľa Vás, Comta etc., ale stále je na svete viac veriacich ako ateistov, aký máte na to argument? To len tu u nás z Európy to vidíme naopak. A vy vôbec neveríte? Ani tomu, že keď sedíte v zubárskom kresle, že ten čo Vám ide strčiť do úst, povedzme vŕtačku, je naozaj zubár a nie mäsiar, čo robí zubárčinu ako svoje hobby?:)

   Odstrániť
  7. Aký je váš názor na to,kto má dokazovať? Či ten,ktorý tvrdí,že niečo existuje alebo ten,ktorý nič netvrdí,len spochybní nepodložené,nedokázané tvrdenia.Keby som tvrdil,že prezident na poľovačke náhodou zastrelil kolegu poľovníka,tak to musím aj dokázať.Ak to nedokážem,som klamár,hochštapler,nanajvyš bulvárny novinár.Ak tvrdím,že existuje nejaká bytosť,ktorá stvorila svet,a má také vlastnosti,že môže byť v jednom čase na milióntych miestach,všetko počuje a vidí o všetkom vieriadi osudy iných,udeľuje milosť alebo trestá podľa vlastného uváženia,tak ak to nedokážem,som rovnako primitívny táraj alebo bulvárny novinár alebo hlúpy demagóg.To,že príbeh Gorily od investigatívneho novinára je pravdivý,je asi tisíckrát pravdivejšie,ako to,že ti pomôže anjel,boh,že ťa osvieti duch svätý a pdobne.
   Každému je nad slnko jasnejšie,že hmota môže a aj existuje nezávisle od akéhokoľvek ducha,či už svätého alebo len civilného.O tom sa denne presviedčame.Ale ešte nikto nikdy nevidel žiadného ducha,len tak sa potulovať,prípadne komunikovať,bez toho,aby prináležal k nejakej hmote.Možno vo vykradnutých hlavách veriacich,lebo tam majú náboženské kaleráby.

   Odstrániť
  8. Ja Vás neobraciam na svoju vieru. Vy mne tvrdíte, že mám vykradnutú hlavu plnú náboženských kalerábov. Ja o Vás nič také nehovorím. Ja sa iba od začiatku pýtam. "Každému je nad slnko jasnejšie,že hmota môže a aj existuje nezávisle od akéhokoľvek ducha,či už svätého alebo len civilného.O tom sa denne presviedčame." Ako viete, že nás zmysly neklamú, a že či to, čo vidíme, nie je nejaký matrix? Alebo, čo ak má Kant s tými fenoménmy naozaj pravdu? Potom máme problém obaja.

   Odstrániť
  9. Vy o mne nemôžete tvrdiť,že mám hlavu plnú kalerábov,lebo to nie je pravda a už vôbec nie náboženských.Ak vy uvažujete o tom,že nemožno veriť svojim zmyslom,tak ja sa pýtam,prečo veríte potom nezmyslom,dogmám,predpokladom,pravdepodobnostiam,bájkam,ktorými vás krmí cirkev ? Pre vás nie je dôveryhodné prijať to,čím ste vybavený do života,pre vás nie sú relevantné informácie sprostredkované receptormi.Ako viete,že vás zmysly neklamú ? No,teda,ako vy viete,že vás neklame farár na kázni,keď to predtým ,čo tvrdí,získal čítaním alebo počúvaním,ergo - zmyslami.
   Platí zákon zachovania hmoty,ale neviem o tom,že by platil nejaký zákon zachovania ducha,...či? Vy možno v slede svojich myšlienok pochybujete,či ste to vy alebo dokonca,či vôbec žijete.
   Ak teda nastane situácia,že bude mať Kant s tými fenoménmi pravdu,ja nebudem mať problém priznať,že som sa mýlil.Ak sa tu raz zjaví nejaká bytosť,ktorá preukáže,že je stvoriteľom tohoto vesmíru,sveta,života,ja nebudem mať problém,zmeniť svoj svetonázor a priznať,že som sa mýlil.To ale nemôže nastať,lebo podľa doteraz platných vedeckých záverov,nebolo dokázané,že by vôbec niekedy niekde existoval taký fenomém,ktorý má čo do činenia s autorstvom tak významným.A pokiaľ sa tak nestane,ja budem veriť svojim zmyslom a informáciam,získaným serióznym bádaním a hľadaním pravdy.Ja nevyhlasujem spupne,že ja mám nekonečnú pravdu.Ja tvrdím,že naše poznanie sa nestretlo s Bohom,ani so synom,ani s duchom svätým.
   Teda,ak sa dokáže,že boh existuje,ja nemám problém,Problém máte teraz vy,lebo neviete a čo je podstatné,ani nechcete dokázať,že boh existuje.Keby sa totiž dokázalo,že neexistuje,padlo by celé klérikalné monštrozne impérium a mnoho ľudí by prišlo o prácu a majetky. A to sa nesmie pripustiť,stavať treba na ľudskej hlúposti,ktorá je nekonečná.Prečo sa čudujete,že starí ľudia uveria hochštaplérom,pustia ich do bytu,aby sa nechali okradnúť ? Prečo ľudia ako barany veria šméjdom,že ím chcú dať niečo zadarmo ? No preto,že veria hlupákom,ktorí ich tankujú sľubmi o večnom živote v raji.Môžeš hrešiť,stačí ak to potom úprimne oľutuješ a pôjdeš do neba.A tí,čo tvrdia niečo iné,pôjdu do pekla a tam sa budú smažiť v kotloch a večných mukách.A nakoniec: ja vás tiež neobraciam na ateistu.Ja tvrdím,že ste primitívny hlupák,lebo sa necháte manipulovať,klamať a oblbovať.Z vašej hlúposti žijú tuční príživníci,užívajú si vily,autá,cestovanie,dobré jedlá,kým vy sa za nich modlíte.tak,ako vždy,aj teraz máte na výber.Môžete zostať v stáde hlupákov a primitívov,ktorých myslenie ostalo na úrovni roku jeden alebo pohnete mozgom a zvážite,čo je pravdepodobnejšie,či to,že človeka stvoril boh pred možno piatimi tisíckami rokov alebo,že je človek výsledkom evolučného procesu na najvyššom stupni ( zatiaľ ),ktorý trvá minimílne 6 miliónov rokov,že jeho predchodcom je živočích zvaný opočlovek a pred ním bol šimpanz,že prvý človek sa objavil na africkom kontinente a pred sto tisíc rokmi sa dal na púť po svete.

   Odstrániť
  10. S evolúciou nemám problém, tá tu prebieha, ide iba o jej interpretáciu. Mne je v podstate jedno ako Boh stvoril svet alebo človeka, u mňa hrá hlavnú rolu to, že Boh je tvorca a je tu nejaký cieľ. A večnosť? S tou musíte pracovať aj Vy hoci ste ateista, lebo u hmoty večnosť musíte predpokladať, alebo je to inak? Držím sa všeobecne prijímanej falzifikovateľnosti vedy. Čiže ide o teórie, ktoré pripúšťajú omyl. Prečo by mal byť každý veriaci iba nástrojom na presadenie moci a pohodlia cirkvi? Prečo tak zovšeobecňujete? Viera sa nerodí z vedeckého poznania alebo z mýtu, ktorý je, Patočkovými slovami, nejaký "polosen mysle", ale zo stretnutia sa s tým, čo Vy pokladáte za neexistujúce. Karol Lovaš niekde napísal, že ateista nie je človek, ktorý nestretol Boha, ale ktorý stretol kresťanov:). Je to pravda. Sme zlí svedkovia, už spomínaného stretnutia sa s Bohom. Možno je to tým, čo ste naznačil, že mnohí z nás stretli iba svojho "farára". Máte zlé predstavy o cirkvi a príliš farbistú fantáziu, týkajúcu sa pekla:). Toto dnes v žiadnej serióznej teologickej knihe nenájdete. Asi Vám nikto nedokáže vedecky, že Boh existuje, to by bolo smiešne už len zo samotnej etymológie slova existovať.

   Odstrániť
  11. Začnem od konca.Tak si predstavte,že predsa sa len našiel jeden človek,ktorý využívajúc vedecký aparát a niektorých princípov filozófie,dokázal neexistenciu boha.Kľudne si to môžete prečítať na blogu mimoriadne erudovaného slovenského fyzika Romana Adama.Som náročný na dôkazy a argumenty,ale Romanov dôkaz mi bohate stačí na to,aby som uspokojivo konštatoval,že niet ani boha,ani ničoho,čo by sa mu podobalo.Tragédiou ľudstva je,že sa neuspokojí s vedeckými dôkazmi,ale stále hľadá nejaké tajomno,polopravdivo,svoje predstavy zahaľuje do mystiky a spirituality,len aby udržiaval nedoriešený problém.Dovolím si vyhlásiť,že klame ten,kto tvrdí,že mí osobnú skúsenosť s Bohom.Nemá,lebo nemožno mať skúsenosť s niekym,kto neexistuje.On si len nahovára,že to bol Boh,lebo čo iné to môže byť,čo sa len mihlo mysľou a on ani nevie,či sa mu to zdalo, alebo snívalo.Niečo k tomu pridá,pribalí záhadný priebeh,tajomný tieň a nás úbohý a ustráchaný veriaci je na mäkko.Je schopný uveriť,že zázračná voda lieči,že sa v Lurdoch,či v Litmanovej,či v Užhorode,či niekde inde zjavila panna Mária a pod.Mnohí vravia,že sa s Bohom rozprávajú,lenže je to monológ,nie dialóg,chápete.Žiaľ,Boh neodpovedá,lebo nemá ani páru,že má existovať.
   Samozrejme,že každá veda pripúšťa omyl.Veď veda báda,hľadá,skúma a skúša a pritom sa možno mýliť.Vôbec nie je hanbou si to priznať.Hanbou je tvrdiť debilinu a tváriť sa,že je to svätá pravda a oznámil mi to sám Pán alebo jeho anjel.Toto všetko,má udržať ľudí v strachu a biede ducha,ako vazala dogmatických výmyslov chorých mozgov.Predpokladám,že aj vy ste sa osobne stretli s Bohom,keď tak dôveryhodne obhajujete túto možnosť a možno to ovplyvnilo vašu konverziu na vieru,čo ja pokladám za krok 2 tisíc rokov naspäť.Na základe poznatkov získaných štúdiom rôznych materiálov,mám názor,že Ježiš žil,ako reálna postava židovských dejín.Lenže takých rebelov v období rimankého područia,bola spústa a možno sa o nich dozvedieť,napr. aj z knihy P.Johnsona-"Dejiny židovského národa".Jediný rozdiel je len v tom,že Ježiš tak veril vo svoje učenie,že zaň položol aj život,na rozdiel od súputníkov,ktorí pod hrozbou smrti,odvolali,čo hlásali.Avšak,všetky udalosti pripisované Ježišovi,vrátane základného kameňa kresťanského náboženstva,teda zmŕtvychvstanie,už obasahovali n primitívne predchodcovské kmeňové náboženstva,dávno existujúce pred Ježišom.Kresťania len prevzali niekoľko príbehov do evanjélii v nádeji,že sa na plagiátorstvo nepríde.
   Na záver: ak sa vedné odbory mýlia,čo asi možno očakávať od ľudovej tvorivosti? ORIGINALITU ?

   Milan Ricsin

   Odstrániť
  12. "Z vašej hlúposti žijú tuční príživníci,užívajú si vily,autá,cestovanie,dobré jedlá, ....tak,ako vždy,aj teraz máte na výber."
   ....myslite nasich politikov? :D velmi trefne, hodilo by sa do predvolebnej kampane :)

   Nuz ked to berieme z hmotnej stranky, nechapem - ako to, ze jedna firma postavena na nehmotnom zaklade moze prezit 2000 rokov? Genialny podnikatelsky zamer, takpovediac... Dufam, ze zakladatelia maju copyright ;)

   Ale inak - pan Milan, ak mam byt uprimna... ako by sme my nemali verit "kalerabom" a "zjaveniam" (inak pre informaciu, verit v ne vobec nie je povinnostou krestana), tiez Vy by ste mohli triezvo usudit, ze vedecky DOKAZOVAT NEEXISTENCIU NEEXISTUJUCEHO NEMA ZMYSEL.
   Ak mam byt osobna (podam to velmi zjednodusene a dufam, ze to nebude zniet prilis kacirsky) - ak by som sama neusudila, ze stoji za to verit v Boha (ktoreho existenciu a podobu sice presne definovat neviem, ale mam svoje dovody pre vieru a dajme tomu iste hmotne veci mozem z vlastneho usudenia povazovat za znaky jeho posobenia vo svete... ci som mala pravdu, to sa dozviem az dakedy...), tak by ma k tomu nepresvedcili tisice slov kohokolvek, nech uz by bol ako vysoko postaveny alebo vzdelany.(podporit, to ano, ale presvedcit nie).
   Tak preto si myslim, ze ak niekto chce podopierat svoju filozofiu o neexistencii Boha napr. matematickymi dokazmi, je to divne. Proste ked nieco nie je, tak to nie je!! naco spiritizovat a dokazovat? (to niecim zavana). Ako keby sme chceli dokazat, ze modra nie je cervena (aj ked urcite by sa sikovnymi posuvmi spektra dalo dokazat, ze vlastne je ;). Takze snazit sa taketo "jednoduche" veci dokazovat je trochu ...ehm...divne...ludia to vedia pochopit aj bez dokazov. Tak, ako sa da pochopit nazor a presvedcenie neveriaceho, ze Boh nie je. To vam predsa hadam nemusi potvrdzovat nejaky pan Roman (dr. ci prof.?)
   (Ved aj teoriu relativity uz poprel nejaky vedec zo Slovenska)

   Odstrániť
  13. Veľa šťastia madam,sama ste sa rozhodla,že chcete zotrvať v stáde,tak nech sa páči,nech sa darí.Ak niekto chce pomôcť,tak mu pomôžem ak niekto chce sotiť do priepasti,tak ho sotím.
   Milan Ricsin

   Odstrániť
  14. Karl Otto Apel a Jürgen Habermas ukázali, že čistá veda neexistuje. V každom vedeckom bádaní je prítomná určitá ideologická predpojatosť. S touto ideologickou predpojatosťou pristupuje vedec k výskumu; vedec vie čo chce, vie kvôli čomu robí pokus. Preto sa Vám nesnažím , veď ani nie som vedec, dokazovať existenciu Boha. Rovnako sa mi zdá ideologicky predpojaté, keď ateista dokazuje neexistenciu Boha. Veď je už vopred jasné aký bude výsledok. PS: nemusel ste byť voči Petre taký hrubý.

   Odstrániť
  15. Ja sa snažím nebyť hrubý voči nikomu,ale niekedy len pomenujem veci a osoby,podľa toho,ako konajú,ako sa správajú,kde sú položené.Je mi ľúto,ale ak niekto nevidí pre stromy les,tak má niečo so zmyslami.
   Vy mi môžete citovať,čo kto povedal a to môžem aj ja,ale nič nepomôže.Vy jednoducho mrdnete plecom a vygumujete výsledky vedy,ako nespoľahlivé,omylné,ale blahosklonne pripúšťate,ak vôbec,že niečo pravdy môžu mať. Ani jeden vedec nezačal ako ateista.Mnohí sa dokonca nikdy nezbavili ťarchy nejakej konfesie.Aj Einstein zostal do smrti židom aj keď zamietal bibliu.Mal svoju vieru,neformálne v niečo veril,lebo vedel príliž veľa na to,aby sa zbavil záťaže viery,čo mu nakoniec vôbec nevadilo v práci.Ale napr. Stefen Hawking bol zrejme katolík,ako Angličan,čo mu nebránilo vyhlásiť,že boh nemal miesto pri tvorbe vesmíru.
   To,čo vy namietate,tú ideologickú predpojatosť,je síce možné,ale skutočný vedec nikdy nepodľahne vidine ľahko sa núkajúcich úspechov,pretože on sám je najnáročnejší kritik svojej práce.Vy ste už zažili niečo také,že by napr. pápež začal skúmať pravosť katolíckej viery a že by spochybnil boha.Kde nájdete tak nezaiteresovaného a odosobneného vedca,aby zabudol,odkiaľ pochádza ? To len slovenskí politici,keď kandidujú na post,kde musia byť nestranní,tvrdia,že ím to nerobí problém.Akle nemôžete zhodiť zo stola vedu,ktorá tisíckrát preverí a ešte aj tak počíta s rezervami.Výsledky vedy musia byť opakovateľné,korigovateľné a overiteľné.To nie sú hatlaniny,na ktoré sa vy snažíte zdegradovať vedu. To rovno povedzte,že biblia a všetky evanjelia sú dôverihodnejšie,ako veda a zbohom.Považoval som vás za seriózneho soka,ale musím povedať,že ste ma sklamali.

   Odstrániť
  16. Vdaka, sofasurfer, ale asi je to tu o inom.... pan Atheos zatial nepochopil, ze ja sa mu (ani v praxi nikomu inemu) nesnazim dokazovat existenciu Boha - len vravim, ze mam svoje dovody a argumenty pre vieru, ale tie mu predsa nenanucujem (ved uz z podstaty slova "viera" nejde o dokazy ;) Prave naopak, snazim sa mu vysvetlit, ze byt presvedceny o neexistencii niecoho nedokazatelneho je normalne - ale zda sa mi, ze utvrdzovat si dokazmi neexistenciu neexistujuceho je divne. Samozrejme, ze verim exprimentom na vedeckej baze a vobec nepochybujem, ze veda ziadneho Boha neobjavila... a poviem rovno - to by som ani necakala. Ani si neviem predstavit explicitny dokaz existencie Boha, aky by bol? - cislo, rovnica, chemicky prvok, gen, nukleotid, hviezda, planeta??
   Ale predsa, ked nejde o zivot, ide o ...takze pan Atheos, trochu nadhladu by nezaskodilo. Zatial sme vsetci pekne na zemi, kde -ako sme sa zhodli- sa mame snazit o uzitocny a plnohodnotny zivot.

   Odstrániť
  17. Nuž tak dobre,Petra,keď ste si chceli trochu zafilozófovať,myslím,že sa vám to podarilo.Svoje názory si ponechávam,čo som napísal,za tým si stojím,ale pretože je čas Vianočný a ten je pre kresťanov vraj najkrajším sviatkom roka,nechcem vás zarmucovať,že si ho kresťania prispôsobili a prevzali.Chcem vám popriať,kľudné,ničím nerušené sviatky a bohatého Ježiška.
   Milan Ricsin

   Odstrániť
  18. Asi ste ma nepochopil. Nesnažím sa degradovať vedu, ale chcel som poukázať na to, že nám nedáva 100 % istotu a na dôkaz existencie alebo neexistencie Boha sa nehodí. To by mala prenechať filozofom a teológom. Nakoniec veď aj ja užívam všetko to dobré, čo nám priniesla. Myslím, že Petru a ani mňa nezarmútite tým, že kresťania oslavujú narodenie Ježiša Krista v deň pohanského sviatku. O tom vieme. Aj o tom, že významné kresťanské kostoly stoja na základoch bývalých pohanských svätýň a mnoho ďalších vecí. Na tom však viera kresťana nepadá. Slúžilo to na inkulturáciu evanjelia. Prajem Petre pekné prežitie Vianoc a Vám pohodu počas nadchádzajúcich voľných dní.

   Odstrániť
 48. Pápež František ešte ako kard. Bergoglio, 5/7/10: list Justovi Carbajalesovi, riaditeľovi Sekcie laikov Argentínskej biskupskej konferencie: „Biskupská komisia pre laikov pri Argentínskej biskupskej konferencii, vo výkone slobody vlastnej všetkým občanom, iniciovala organizáciu manifestácie proti možnému schváleniu zákona o manželstve medzi osobami rovnakého pohlavia a znovupotvrdila nevyhnutnosť, aby deťom bolo priznané právo mať otca a matku, ktorí sú nevyhnutní pre ich rast a výchovu. Týmto listom túžim podporiť tento výraz zodpovednosti laikov.
  Viem, pretože ste mi to povedali, že to nebude udalosť namierená proti nikomu, pretože nechceme súdiť tých, ktorí uvažujú a cítia inak. Bezpochyby, viac než kedykoľvek predtým, pred dvestoročnicou [Argentíny] a s istotou, že budujeme národ, ktorý má zahŕňať pluralitu a rozličnosť svojich občanov, sme jasne presvedčení, že nie je možné dávať na rovnakú úroveň to, čo je odlišné; v spoločenskom spolužití je potrebné prijatie odlišností.
  Nejde jednoducho o otázku terminológie alebo o formálne konvencie týkajúce sa súkromného vzťahu, ale o zväzok antropologickej povahy. Podstata ľudskej bytosti smeruje k zväzku muža a ženy ako vzájomná realizácia, ako pozornosť a starostlivosť, ako prirodzená cesta k plodeniu. Toto dodáva manželstvu jeho spoločenské pozdvihnutie a verejný charakter. Manželstvo má primát pred štátom a je základom rodiny. Tá je bunkou spoločnosti, ktorá predchádza každému zákonodarstvu a dokonca aj Cirkvi. Z toho vyplýva, že schválenie návrhu diskutovaného zákona by znamenalo skutočný a ťažký antropologický úpadok.
  Nie, manželstvo muža a ženy nie je to isté ako zväzok osôb rovnakého pohlavia. Rozlišovať neznamená diskriminovať, naopak znamená rešpektovať. Diferencovať kvôli odlíšeniu znamená vlastne hodnotiť, to nie je diskriminácia. V dobe, kedy sa tak veľmi nástojí na bohatosti pluralizmu a kultúrnej a sociálnej rozličnosti, je naozaj protirečivé minimalizovať základné ľudské odlišnosti. Otec a matka nie sú to isté. Nemôžme učiť budúce generácie, že pripraviť sa na zámer vytvoriť rodinu a vziať na seba záväzok stabilného vzťahu medzi mužom a ženou je to isté ako spolunažívať s osobou rovnakého pohlavia. Buďme pozorní na to, aby sa nám v snahe predložiť a chrániť domnelé právo dospelých nestalo, že odložíme na bok prvotné právo detí (ich jediné totiž treba uprednostňovať), právo na to, aby mohli počítať so vzorom otca a matky, právo mať otca a mamu."

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Pápež František ešte ako kard. Bergoglio, 22/6/10 píše do 4 kláštorov list: „Drahé sestry, píšem týchto niekoľko riadkov každej z vás, ktoré ste v štyroch kláštoroch v Buenos Aires. Argentínsky ľud bude musieť v nasledujúcich týždňoch čeliť výzve, ktorá môže vážnym spôsobom ohroziť rodinu.
  Ide o návrh zákona, ktorý má umožniť manželstvo osôb toho istého pohlavia. V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované o obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc.
  Spomínam si na vetu svätej Terezky Ježiškovej, ktorú povedala v rozprávaní o svojej detskej nemoci. Hovorí, že diablova závisť sa chcela pomstiť jej rodine za to, že jej staršia sestra vstúpila do Karmelu. Aj tu je závisť diabla, prostredníctvom ktorej do sveta vstupuje dedičný hriech: závisť, snažiaca sa ľstivo zničiť Boží obraz, teda muža a ženu, ktorí dostali príkaz rásť, množiť sa a podmaniť si zem.
  Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie je to len návrh zákona (to je len prostriedok) ale je to “popud” otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov. A Ježiš hovorí, že na ochranu pred týmto klamárskym žalobcom nám pošle Ducha Pravdy.
  Naša vlasť dnes, v tejto situácii, potrebuje zvláštnu pomoc Ducha Svätého, aby vniesol svetlo pravdy do temnoty omylu. Potrebuje tohto Zástancu, aby nás ochránil pred zvodmi mnohých sofizmov, ktorými sa za každú cenu snažia zdôvodniť tento návrh zákona, a ktoré mätú a klamú ešte aj ľudí dobrej vôle.
  Preto sa obraciam na vás a prosím vás o modlitbu a obete - dve neporaziteľné zbrane svätej Terezky. Proste Pána, aby zoslal svojho Ducha na senátorov, ktorí budú hlasovať. Aby nehlasovali motivovaní omylom alebo momentálnou situáciou, ale podľa toho, čo im hovorí prirodzený a Boží zákon. Modlite sa za nich a za ich rodiny, aby ich Pán navštívil, posilnil a potešil. Modlite sa za to, aby senátori vykonali pre vlasť veľké dobro.
  Pohliadnime na svätého Jozefa, Máriu a na Dieťa Ježiša, a poprosme ich vrúcne, aby ochránili argentínsku rodinu v tomto konkrétnom okamihu. Pamätajme na to, čo sám Boh povedal svojmu ľudu v čase veľkého súženia: “Toto nie je váš boj, ale Boží”. Nech nám pomôžu, nech nás chránia a nech nás sprevádzajú v tomto Božom boji. Vďaka vám za všetko, čo urobíte v tomto boji za vlasť. A prosím vás, modlite sa aj za mňa. Nech vás Ježiš požehná a Svätá Panna ochraňuje.
  S láskou Jorge Mario Bergoglio, S.J. Arcibiskup Buenos Aires“

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Neviem , či by nebolo lepšie podať či už hromadne, alebo jednotlivo trestné oznámenie na biskupov Slovenska, tak ako ho podal pán Róbert Slovák. Neuvažujete o tom pán Chmelár? Možno by sa k Vám aj niekto pridal, ja určite.
  Nepôsobý to najlepším dojmom ak je tu niekoľko autorom vymazaných komentárov. Prečítal som si PRAVIDLÁ DISKUSIE NA TEJTO STRÁNKE a súhlasím s nimi. No ak autor maže sám príspevky je to podľa mňa jeho subjektívny postoj, ale s objektivitou to nemá nič spoločné. Možno by bolo lepšie pri vymazaných príspevkoch dať nejakú ikonu na ich prečítanie, kto má záujem.

  OdpovedaťOdstrániť